RELACIONAT
Forn reconeix l'autoritat del TC però qüestiona la imparcialitat dels seus membres