RELACIONAT
L'escultura de sant Jordi d'Estella amb la polèmica restauració