RELACIONAT
El bou i la mula són dues figures imprescindibles al pessebre català