RELACIONAT
Dones assegudes en un mercat d'El Caire.