"Webclip" és un programa de televisió de 3 minuts de durada, de format àgil i ritme trepidant, amb el contingut del qual s'anirà omplint paral·lelament un directori a la xarxa accessible tant des de la mateixa web del programa, www.webclip.tv, com des del portal educatiu www.edu365.com. Amb aquest directori, permanentment actualitzat, volem crear una eina tant per a alumnes com per a mestres, professors i educadors i, naturalment, per a pares i mares compromesos amb l'educació dels seus fills. "Webclip", com a programa de televisió i com a directori a Internet, comprendrà tots els nivells educatius des de l'educació infantil fins a la F.P., amb un apartat extra sobre educació especial.

Cada dia seleccionarem i comentarem diverses pàgines web, i en mostrarem la manera més ràpida de treure profit del contingut, del disseny, de la usabilitat, de l'originalitat, dels recursos, del nivell acadèmic, etc. La selecció de pàgines web estarà relacionada amb el contingut curricular de les diferents àrees i nivells educatius actuals. Entenem l'educació com una tasca complexa i en contínua evolució que també inclou aspectes d'oci i de lleure. Tant el comentari en off de l'espai de televisió com la fitxa didàctica que es trobarà a Internet volen guiar l'espectador a través del lloc web seleccionat, i per això l'ajuden a fer una navegació eficaç i el porten a uns resultats concrets.

El programa de TV i el directori poden funcionar separadament, però la gràcia de tot plegat és que posats en marxa l'un com a complement de l'altre guanyen en valor pedagògic i es fan més atractius als ulls dels nens i els joves.

"Webclip" vol ser el directori de referència perquè alumnes, mestres i pares puguin obtenir informació sobre el contingut del programa curricular d'estudis a través d'Internet, i es converteix en un portal imprescindible de consultes i recursos educatius i de lleure.

Per a alumnes pot ser útil des de casa -com a font de consultes per fer deures i treballs- i des del centre d'estudis -com a font d'informació per a les feines i recerques a classe.

Els mestres, professors i educadors poden utilitzar "Webclip" com a font d'informació en la preparació de continguts i com a complement de les seves classes.

A pares i mares d'alumnes els pot servir com a font de recursos per ajudar els fills en els estudis i també en la tasca educativa quotidiana.
Anar al contingut