Des d'Esport3 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, s'organitza aquesta acció de participació per als seguidors de la Volta Ciclista a Catalunya.

Aquesta acció es regeix per les condicions generals i les específiques que a continuació detallem:

 

1. Mecànica de participació

Les persones que vulguin participar en aquesta acció hauran de ser usuàries de la xarxa social Twitter i per participar-hi hauran de fer algun comentari amb l'etiqueta #VoltaE3

A Esport3, els participants trobaran tots els detalls sobre el concurs.

Cada usuari podrà participar-hi tantes vegades com vulgui i entre tots els participants de manera aleatòria s'escollirà un guanyador per etapa.

Cada guanyador tindrà com a premi 1 inscripció en la marxa cicloturista que se sortegi aquell dia.

Se sortejarà una inscripció per etapa coincidint amb la retransmissió de la cursa per Esport3.

En total, seran:

- Etapa 1: 1 inscripció a la Purito d'Andorra.

- Etapa 2: 1 inscripció a la Purito d'Andorra.

- Etapa 3: 1 inscripció a la Portals de Montserrat.

- Etapa 4: 1 inscripció a la Portals de Montserrat.

- Etapa 5: 1 inscripció a la Ciclobrava de Girona.

- Etapa 6: 1 inscripció a la Ciclobrava de Girona.

- Etapa 7: 1 inscripció a la Ciclobrava de Girona.

En cas que el guanyador ho vulgui o ho necessiti, l'organitzador de la cursa li facilitarà una assegurança específica i li donarà la informació necessària.

Els noms dels guanyadors s'anunciaran durant la retransmissió de l'endemà. També s'anunciarà al perfil de Twitter d'Esport3.

Els guanyadors rebran una comunicació per part de la CCMA amb les instruccions de la recollida del premi.
 

2. Dates de participació

L'acció de participació s'iniciarà el 21 de març del 2022 i finalitzarà el 27 de març del 2022.

En cas de canvis, se n'informarà tant per pantalla com a la web i a les xarxes socials on l'acció tingui presència.
 

3. Àmbit territorial

Aquesta acció s'adreça a usuaris que participin a la xarxa social Twitter etiquetant els seus comentaris #VoltaE3 sense cap mena de limitació territorial.
 

4. Dret d'ús de dades de caràcter personal

La informació de caràcter personal la utilitzarem per gestionar aquesta acció de participació i també per publicar el nom del guanyador.

La informació específica en matèria de protecció de dades de la CCMA es pot consultar aquí.

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades al tractaments de la CCMA dels quals ella mateixa és responsable i que es poden consultar en la seva política de privacitat enllaçada en l'anterior paràgraf.

Qualsevol participant podrà contactar amb el delegat de protecció de dades a l'adreça dpd@ccma.cat i sol·licitar el seu accés a les dades, per rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-s'hi, així com exercir el seu dret a la portabilitat mitjançant escrit dirigit a carrer Oriol Martorell, 1, 08970 de Sant Joan Despí.

5. Acceptació de les bases i autoritzacions de publicació de continguts

La participació en aquest concurs implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la gestió del concurs i el lliurament dels premis.

L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà l'exclusió.

Totes les accions de participació de la CCMA es regeixen per les condicions generals de participació de la CCMA que podeu consultar aquí.

Anar al contingut