"Veus d'una generació"

Dirigit per Joan Úbeda. Realitzat per David Ramos i amb guió de Roger Valls.  
 
Un documental multiplataforma (televisió i internet) que retrata la difícil situació actual dels joves catalans.
 
"Veus d'una generació" recull les experiències de 50 joves catalans de 18 a 35 anys que parlen amb franquesa colpidora de l'actual context de crisi. El treball es basa només en els seus testimonis, a partir dels quals es construeix un relat que mostra com les expectatives vitals que s'havien donat a aquesta generació han desaparegut. "Era com un programa de vida: estudiaves, treballaves, t'emancipaves, hipoteca... i ara, tot això, s'ha trencat", afirma Míriam Sanjosé, una de les entrevistades. Xavi Quesada, un altre dels participants, també diu: "No es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es que nos han dado posibilidades que no existían".
        
El documental compta amb l'assessorament del sociòleg Salvador Cardús, amb qui s'ha elaborat una mostra amb criteris objectius que ha permès obtenir una representativitat social i geogràfica el més transversal possible dels joves catalans.

28 dels 50 entrevistats tenien feina en el moment d'aparèixer a la peça, dada que reflexa el fet que aproximadament un de cada dos joves es troba a l'atur. La formació, la paritat i la distribució per comarques també s'han tingut en compte a l'hora de dur a terme la mostra d'entrevistats.

Les entrevistes del documental deixen entreveure la frustració i la indignació generalitzades expressades per treballadors, emprenedors, estudiants o investigadors que reflexionen sobre les dificultats a l'hora de trobar oportunitats al mercat laboral i valoren les opcions per tirar endavant com la fuga massiva de joves qualificats a l'estranger o l'autoocupació en l'economia submergida.

Així, en el panell d'entrevistes hi ha des d'emprenedors que se n'han sortit a d'altres que han fracassat, joves que estan a punt de marxar a l'estranger i d'altres que n'han tornat decebuts perquè l'experiència no ha complert les seves expectatives. 
        
El difícil accés a l'habitatge és un altre dels punts centrals del documental. Alguns han tornat a viure a casa als pares o romanen a l'espera de trobar una alternativa per a independitzar-se. Cal dir que els casos més impactants són els de les persones que han patit un desnonament, l'expressió més dura de la crisi econòmica que, en un dels casos presents a la peça, l'ha portat a l'extrem de dormir una temporada al carrer.
        
A més de la versió lineal per a televisió, el documental té una versió interactiva que ofereix als espectadors més detalls de les vivències dels protagonistes. El webdoc es va estrenar simultàniament a l'emissió per televisió, en aquesta web.