DIRECCIÓ:
Fúlvia Nicolàs

REALITZACIÓ:
Joan Pavia

GUIÓ I REALITZACIÓ:
Sònia Cansado
Joan Albert Lluch
Joan Pavia
Fúlvia Nicolàs

PRODUCCIÓ:
Ruth Casanovas
Antoni Galobardes

IMATGE:
Carles Díaz
Marc Martínez
Jordi Maureta
Jordi Giralt
Iñaki Alonso
Cari Pardo
Enric Sierra
Robert Díaz
Walter Ojeda
Fidel Soler

MUNTATGE:
Juan Manuel España
Lluís Matilló
Cari Pardo
Marilú Prieto

DISSENY MUSICAL:
J. L. Jornet
David Bustamante

DISSENY GRÀFIC:
Xavier Sindreu

SUPORT PROGRAMA:
Maialen Arriaga
Joanot Cortès

Serveis tècnics i artístics de TVC

CAP DE PRODUCCIÓ TVC:
Carles Blanco

DIRECCIÓ EXECUTIVA:
Miquel Garcia

Un programa del Departament de Documentals i Nous Formats