Carles Solà i Anna Arboix.

Carles Solà i Anna Arboix.

Direcció
Carles Solà

Realització
Jacob Peña

Producció
Anna Maria Bordas

Redacció
Anna Arboix

Producció executiva
Belén Samper

Postproducció
María Luisa Prieto