Sorteig invitacions per a "T'estimo si he begut"

"GUANYA UNA INVITACIÓ DOBLE PER ANAR A VEURE 'T'ESTIMO SI HE BEGUT'"

 

Guanyadors:

 

Funció dia 21/03 - Sessió 17:30

Elisabet Ollé March

Francesca Ventura Cuadrado

Rosa Mª Jordà Dalsina

Maria Assumpta Segalà Novell

Elena Pedraza Hinojo

 

Funció dia 21/03 - Sessió 20:30

Araceli Gallego Mir

Natàlia Vallés Canalí

Isabel Doménec Tremolosa

Gemma Miró Puig

Ramona Bonals Piera

 

Funció dia 22/03 - Sessió 18:00

Mònica Forés Algué

Josefina Sans Piro

Ramona Vila Prats

Joaquima Ramos Rodriguez

Soledad Cascajosa Ligero


_____________________________________________________________________________________________________________________

 

BASES DE PARTICIPACIÓ DE L'ACCIÓ
"Guanya una invitació doble per anar a veure T'ESTIMO SI HE BEGUT"

Primera – Descripció de l'acció participativa
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) organitza l'acció participativa "Guanya una invitació doble per anar a veure 'T'estimo si he begut'", el nou espectacle de Dagoll Dagom, que tindrà lloc al teatre Poliorama, amb la finalitat d'obsequiar a les primeres persones 15 persones que truquin al programa.
Les invitacions són:
   · 10 invitacions dobles per al dia 21 de març de 2020, 5 per a la sessió de les 17.30 h i 5 per a la sessió de les 20.30 h.
   · 5 invitacions dobles per al dia 22 de març de 2020, a les 18 h.
L'acció s'inicia i finalitza el 12 de febrer de 2020


Segona – Descripció i mecànica del concurs
Els seguidors del programa "Tot es mou" que vulguin participar en aquesta acció no cal que estiguin prèviament registrats al web de la CCMA, han de trucar al telèfon 934733535 des del moment que la presentadora del programa, Helena G. Melero, anunciï per pantalla que s'obren les línies telefòniques.
Les primeres 15 trucades que atengui l'equip de producció del programa seran les guanyadores de les 15 invitacions dobles. Les cinc primeres trucades rebudes seran per al dia 21 a les 17.30, les cinc següents per a la sessió de les 20.30 i les 5 últimes per a la del dia 22 a les 18.00.
El "Tot es mou" contactarà amb les persones guanyadores per correu electrònic i se les informarà sobre el mètode de recollida d'invitacions i horaris, si s'escau.
L'organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d'aquesta acció participativa, en el cas que no es puguin adjudicar en la forma prevista per qualsevol causa.
Únicament s'hi podrà participar una sola vegada. Si el premiat no compleix la totalitat dels requisits de participació, el premi serà atorgat a un altre participant mitjançant el mateix mètode d'elecció.


Tercera - Condicions i exclusió de participació
Totes les persones participants d'aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.
Podran participar en el concurs únicament aquelles persones que siguin majors d'edat.
No podran participar en el concurs les persones que hagin participat en la seva organització, ni els treballadors de la CCMA ni els seus familiars directes.


Quarta – Protecció de dades personals
La CCMA, SA tractarà les dades dels participants per poder gestionar aquesta acció i fer l'entrega de les invitacions corresponents. La CCMA posarà en coneixement a Dagoll Dagom les dades de contacte necessàries perquè l'organització de l'espectacle pugui fer l'entrega de les invitacions al mateix teatre.
La CCMA publicarà el nom dels guanyadors en les seves plataformes de comunicació amb l'exclusiva finalitat d'aconseguir la transparència d'aquesta acció i, una vegada transcorregut el temps necessari, procedirà a la seva despublicació.
Tota la informació específica de com tractem les dades i la manera en què els participants podran exercir els seus drets el trobaran als nostres avisos legals http://www.ccma.cat/avislegal/privacitat-i-cookies/


Cinquena – Xarxa de comunicacions
La CCMA resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l'acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.


Sisena - Acceptació de les bases
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció de les persones guanyadores. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà l'exclusió.
Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web del programa "Tot es mou".


Setena – Altres estipulacions
La CCMA es reserva el dret de modificar les condicions d'aquesta acció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte sempre que hi concorri causa justificada. En tot cas, la CCMA es compromet a comunicar, a través de la pàgina web del programa "Tot es mou", les bases modificades, o si escau, l'anul·lació de l'acció en el seu conjunt, de manera que tots els participants hi tinguin accés.
També podreu consultar les condicions generals de participació a https://www.ccma.cat/avislegal/participacions-i-concursos/

Anar al contingut