"Guanya dos milions d'euros amb 'Tot es mou' i la Grossa"

Guanya dos milions d'euros amb el "Tot es mou" i la Grossa

"Guanya dos milions d'euros amb 'Tot es mou' i la Grossa"

Durant l'última setmana de la temporada, volem fer-ne una de grossa! Cada dia regalarem als nostres espectadors i espectadores bitllets per al sorteig extraordinari de Sant Jordi de la Grossa. Podeu guanyar 2 milions d'euros!

Si voleu guanyar dos bitllets del número 23420, només heu de trucar i respondre la pregunta del dia: les 3 primeres persones que truquin al programa i encertin la pregunta s'emportaran 2 bitllets de la Grossa cadascuna!

 

Guanyadors diluns 13/07
RAQUEL CASAS ESTERICH
CRISTINA GONZÁLEZ ROQUE
 

Guanyadors dimarts 14/07

PILAR MINGUILLÓN SAMPERE
MÀRIUS GÓMEZ PUERTAS
EULÀLIA FERNÁNDEZ LLAVERIA

 

Guanyadors dimecres 15/07

MARTA CORTADELLA JUAN
JOSEP MACIAN MARIA
NADIA ESPADA DE LA TORRE

 

Guanyadors dijous 16/07

ROSA SEBASTIÀ PLA
TERESA PONT REVERTER
CARME DURAN LLUNELL

 

Guanyadors divendres 17/07

MARIA CONCEPCIÓ CARRERAS BERENGUER
MARTA GUEMBE
ALBERT GUIAMET
ANNA MONTILLA

 

---------------------------------------------------------------

BASES LEGALS DE L'ACCIÓ PARTICIPATIVA

GUANYA DOS MILIONS D'EUROS AMB EL "TOT ES MOU" I LA GROSSA

 

Primera - Objecte
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. (CCMA) organitza l'acció participativa "Guanya dos milions d'euros amb 'Tot es mou' i la Grossa", amb la finalitat d'obsequiar amb dos (2) bitllets del número 23420 de la loteria Grossa de Sant Jordi els quinze (15) guanyadors del concurs que tindrà lloc en directe al programa "Tot es mou" els dies 13, 14, 15, 16 i 17 de juliol del 2020.

Els guanyadors d'aquesta acció participativa poden arribar a guanyar fins a dos milions (2.000.000) d'euros en el cas que el número dels bitllets resulti guanyador del primer premi i coincideixi amb la sèrie guanyadora del sorteig de la Grossa de Sant Jordi que se celebrarà el dia 26 de juliol del 2020.

 

Segona - Àmbit subjectiu i forma de participació

La participació està oberta a totes les persones majors d'edat, que vulguin participar en aquesta acció del programa "Tot es mou" dels dies 13, 14, 15, 16 i 17 de juliol del 2020.

 

Tercera - Mecànica del concurs, guanyadors i premis

El programa "Tot es mou" farà cada dia (13, 14, 15, 16 i 17 de juliol del 2020) una pregunta a l'audiència. Els primers tres espectadors que truquin i la responguin correctament guanyaran dos bitllets del número 23420 corresponent al sorteig de la Grossa de Sant Jordi.

Es cridarà a la participació a través del programa i de les seves xarxes socials.

Els noms dels tres guanyadors es publicaran a la web del programa.

L'organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d'aquesta acció participativa, en cas d'impossibilitat d'adjudicació per qualsevol causa.

Un cop s'hagin publicat els noms de les persones guanyadores, la CCMA es posarà en contacte amb totes elles a través de qualsevol dels canals de contacte facilitats per informar sobre la recollida dels bitllets i farà entrega del document d'acceptació de premi, que haurà de ser signat per cada guanyador per poder procedir a l'entrega dels bitllets. En cas que el document no se signi, s'entendrà que el guanyador hi renuncia.

El premi queda subjecte a les pertinents obligacions fiscals.

 

Quarta - Condicions i limitacions a la participació

Tots els participants d'aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.

Els participants d'aquesta acció han de ser més grans de 18 anys.

No pot participar en aquesta acció el personal de la CCMA ni els seus familiars directes, així com tampoc cap persona que estigui relacionada professionalment amb l'acció participativa.


Cinquena - Dret d'ús de dades de caràcter personal

El nom de les persones guanyadores es publicarà a través de la web del programa.

La CCMA tractarà les dades per gestionar l'acció de participació i poder procedir al lliurament del premi.

Per gestionar adequadament l'acció de participació, la CCMA, SA haurà de tractar les dades personals dels participants per poder gestionar la comunicació i l'entrega del premi.

La informació relativa a la protecció de dades és la següent:

Responsable: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA; Jacint Verdaguer, 81. Sant Joan Despí; Delegat: dpd@ccma.cat.
Finalitat: Gestionar i comunicar els premis de l'acció participativa d'aquestes bases.
Legitimació: Per als participants en l'acció, el seu consentiment.
Drets: Els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació, d'oposició, de limitació de tractament i de portabilitat es poden exercir mitjançant comunicació escrita, acompanyada de còpia del DNI, adreçada al domicili social del responsable o a l'adreça d'e-mail dpd@ccma.cat
Conservació: Les dades dels participants es guardaran únicament durant un mes després de l'elecció de la persona seleccionada, i després es destruiran amb totes les garanties que indica la legislació vigent.
Comunicacions a tercers: La CCMA SA no comunicarà a tercers les dades dels participants, sense perjudici de la publicitat que es farà del nom de la/les persones finalistes i guanyadores.


Més informació de la política de protecció de dades de la CCMA SA a http://www.ccma.cat/avislegal/privacitati-cookies/


Sisena - Xarxa de comunicacions

La CCMA resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l'acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

 

Setena - Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta acció participativa, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.


Vuitena - Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web del programa "Tot es mou" de la CCMA.

La CCMA, es reserva el dret de modificar les condicions d'aquesta acció participativa en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, la CCMA es compromet a comunicar a través de la pàgina web del programa de la CCMA les bases modificades o, si escau, l'anul·lació de l'acció participativa en el seu conjunt, de manera que tots els participants en siguin coneixedors.

Anar al contingut