Concurs "Balada d'ocells i serps"

"GUANYA UN EXEMPLAR DEL LLIBRE 'BALADA D'OCELLS I SERPS'"

GUANYADORS DEL CONCURS:

- Isarel Quesada

- Anna Naranjo

- Antònia Valle

- Rosa Palà

- Gemma Simó


_____________


BASES DE PARTICIPACIÓ DE L'ACCIÓ
"Guanya una exemplar del llibre 'Balada d'ocells i serps'"

Primera – Descripció de l'acció participativa
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) organitza l'acció participativa "Guanya una exemplar del llibre 'Balada d'ocells i serps'", en què hi ha en joc 5 exemplars del llibre per als espectadors que truquin al programa, al telèfon que es dirà en antena, i respondre a la pregunta que es formularà.


Segona – Descripció i mecànica del concurs
Els seguidors del programa "Tot es mou" que vulguin participar en aquesta acció no cal que estiguin prèviament registrats al web de la CCMA, han de trucar al telèfon anunciat en antena des del moment que el programa anunciï per pantalla que s'obren les línies telefòniques. Els participants han de respondre correctament a la pregunta que es farà en directe durant l'emissió del programa.
El "Tot es mou" contactarà amb les persones guanyadores i se les informarà de com procedir, si escau.
L'organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d'aquesta acció participativa, en el cas que no es puguin adjudicar en la forma prevista per qualsevol causa.
Únicament s'hi podrà participar una sola vegada. Si el premiat no compleix la totalitat dels requisits de participació, el premi serà atorgat a un altre participant mitjançant el mateix mètode d'elecció.


Tercera - Condicions i exclusió de participació
Totes les persones participants d'aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.
Podran participar en el concurs únicament aquelles persones que siguin majors d'edat.
No podran participar en el concurs les persones que hagin participat en la seva organització, ni els treballadors de la CCMA ni els seus familiars directes.


Quarta – Protecció de dades personals
La CCMA, SA tractarà les dades dels participants per poder gestionar aquesta acció i fer l'entrega dels llibres corresponents.
La CCMA publicarà el nom dels guanyadors en les seves plataformes de comunicació amb l'exclusiva finalitat d'aconseguir la transparència d'aquesta acció i, una vegada transcorregut el temps necessari, procedirà a la seva despublicació.
Tota la informació específica de com tractem les dades i la manera en què els participants podran exercir els seus drets el trobaran als nostres avisos legals http://www.ccma.cat/avislegal/privacitat-i-cookies/


Cinquena – Xarxa de comunicacions
La CCMA resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l'acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.


Sisena - Acceptació de les bases
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció de les persones guanyadores. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà l'exclusió.
Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web del programa "Tot es mou".


Setena – Altres estipulacions
La CCMA es reserva el dret de modificar les condicions d'aquesta acció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte sempre que hi concorri causa justificada. En tot cas, la CCMA es compromet a comunicar, a través de la pàgina web del programa "Tot es mou", les bases modificades, o si escau, l'anul·lació de l'acció en el seu conjunt, de manera que tots els participants hi tinguin accés.
També podreu consultar les condicions generals de participació a https://www.ccma.cat/avislegal/participacions-i-concursos/

Anar al contingut