Guanya invitacions per a "Pegados"

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L'ACCIÓ PARTICIPATIVA "GUANYA UNA INVITACIÓ DOBLE PER A L'ESPECTACLE  'PEGADOS'"

 

Concurs TANCAT. Els guanyadors són: Joana Admella Pedrico, Víctor Silvestre, Laura Iborra, Pere García Comella i Montserrat Fontanals.

 



Primera - Descripció de l'acció participativa


La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) organitza l'acció participativa "Guanya un invitació doble per l'espectacle Pegados", amb la finalitat d'obsequiar-ne 5 (dobles) als primers que truquin al programa un cop s'anunciï per pantalla. Aquestes invitacions són per a qualsevol dia sempre que hi hagi disponibilitat. L'espectacle es fa al Teatre Condal (Avinguda del Paral·lel, 91) de Barcelona.

 


Segona - Descripció i mecànica del concurs


Els seguidors del programa "Tot es mou" que vulguin participar en aquesta acció no cal que estiguin prèviament registrats al web de la CCMA.
El 28 d'abril de 2021 el programa, durant la franja d'Entreteniment del programa, les primeres 5 persones que es posin en contacte amb el "Tot es mou" durant la crida, el moment en què s'anuncia que s'obren els telèfons, guanyaran dues invitacions per assistir a l'espectacle "Pegados".
Per participar només cal trucar al número de telèfon del programa 93 473 35 35.


L'equip del "Tot es mou" contactarà amb la persona guanyadora a través de les vies de comunicació que hagi facilitat en el moment de la trucada i es publicarà el seu nom a la web. Les invitacions es podran recollir a la taquilla del Teatre Condal.

 


Tercera - Condicions i exclusió de participació


Totes les persones participants d'aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.


Podran participar en el sorteig únicament aquelles persones que siguin majors d'edat.


No podran participar en el concurs les persones que hagin participat en la seva organització, ni els treballadors de la CCMA ni els seus familiars directes.

 


Quarta - Protecció de dades personals


La CCMA, SA tractarà les dades dels participants per poder gestionar aquesta acció i fer l'entrega de les invitacions corresponents. La CCMA publicarà el nom dels guanyadors en les seves plataformes de comunicació amb l'exclusiva finalitat d'aconseguir la transparència d'aquesta acció i una vegada transcorregut el temps necessari, procedirà a la seva despublicació.


Tota la informació específica de com tractem les dades i la manera en què els participants podran exercir els seus drets el trobaran als nostres avisos legals.

 


Cinquena - Xarxa de comunicacions


La CCMA resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l'acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

 


Sisena - Acceptació de les bases


La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà l'exclusió.


Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web del programa "TOT ES MOU".

 


Setena - Altres estipulacions


La CCMA es reserva el dret de modificar les condicions d'aquesta acció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En tot cas, la CCMA es compromet a comunicar a través de la pàgina web del programa "TOT ES MOU", les bases modificades, o si escau, l'anul·lació de l'acció en el seu conjunt, de manera que tots els participants hi tinguin accés.
També podreu consultar les condicions generals de participació a aquets link.

Anar al contingut