Guanya un abonament individual matinal per al Festival de Sitges

 

Primera – Descripció de l'acció participativa

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) organitza l'acció participativa "Guanya un abonament individual matinal per al Festival de Sitges", amb la finalitat d'obsequiar-ne 3 (dobles) als primers que truquin al programa un cop s'anunciï per pantalla.

 

Segona – Descripció i mecànica del concurs

Els seguidors del programa "Tot es mou" que vulguin participar en aquesta acció no cal que estiguin prèviament registrats al web de la CCMA.

El 16 de setembre del 2021 es farà una crida amb una pregunta relacionada amb la secció sobre cinema de Toni Garcia. Les tres primeres persones que truquin al telèfon i n'encertin la resposta, guanyaran un abonament individual matinal per a la 54ena edició del Festival de Sitges.

Per participar-hi només cal trucar al número de telèfon del programa: 934 733 535.

L'equip del "Tot es mou" contactarà amb la persona guanyadora a través de les vies de comunicació que hagi facilitat en el moment de la trucada i se'n publicarà el nom a la web.

 

Tercera - Condicions i exclusió de participació

Totes les persones participants d'aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.

Podran participar en el sorteig únicament aquelles persones que siguin majors d'edat.

No podran participar en el concurs les persones que hagin participat en l'organització, ni els treballadors de la CCMA ni els seus familiars directes.

 

Quarta – Protecció de dades personals

La CCMA, SA tractarà les dades dels participants per poder gestionar aquesta acció i fer l'entrega de les invitacions corresponents. La CCMA publicarà el nom dels guanyadors en les seves plataformes de comunicació amb l'exclusiva finalitat d'assegurar la transparència i, una vegada transcorregut el temps necessari, procedirà a la seva despublicació.

Tota la informació específica del tractament de les dades i la manera en què els participants podran exercir els seus drets el trobaran als nostres avisos legals: http://www.ccma.cat/avis-legal/privacitat-i-cookies/

 

Cinquena – Xarxa de comunicacions

La CCMA resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el desenvolupament normal de l'acció participativa, a causa de factors aliens a la seva voluntat i especialment d'actes externs de mala fe.

 

Sisena - Acceptació de les bases

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà l'exclusió.

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web del programa "TOT ES MOU".

 

Setena – Altres estipulacions

La CCMA es reserva el dret de modificar les condicions d'aquesta acció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que es degui a una causa justificada. En tot cas, la CCMA es compromet a comunicar, a través de la pàgina web del programa "TOT ES MOU", les bases modificades o, si escau, l'anul·lació de l'acció en el seu conjunt, de manera que tots els participants hi tinguin accés. També podreu consultar les condicions generals de participació a https://www.ccma.cat/avis-legal/participacions-i-concursos/

Anar al contingut