Cotxe i esquís "Temps de neu"

Bases del concurs: Fotografia't amb el cotxe del "Temps de neu" i guanya uns esquís Rossignol

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant, CCMA) organitza un concurs que premiarà els seguidors del programa "Temps de neu". Els interessats hi podran participar a través de l'Instagram de "Temps de neu".


L'acció de participació es regirà per les següents bases:
 

1.      Dates de participació

Els interessats hi podran participar des de l'1 de desembre del 2022 fins al 2 d'abril del 2023.

 

2.      Àmbit territorial

Podran participar en aquesta acció totes les persones residents a Espanya.

 

3.      Requisits i mecànica

Les persones, majors de 18 anys, que vulguin participar en la present acció promocional hauran de publicar la seva foto amb el cotxe del "Temps de neu", que podrà trobar-se en algun indret del Pirineu, al seu propi Feed (no en una Storie) amb l'etiqueta "#TempsdeneuE3" i "#Sarsaoficial".

A les xarxes socials del programa s'anirà informant d'on pot ser el cotxe (Twitter i Instagram).

En el cas que en la fotografia també hi hagi altres persones, cal que es compti amb l'autorització d'aquestes per a participar en el concurs. I si són menors, amb el consentiment dels seus pares o tutors legals.

Les fotografies enviades per al concurs es podran publicar en les plataformes del programa i en els llocs de les xarxes socials on la CCMA, SA tingui presència.

 

4.      Premi

Entre totes les fotos amb el cotxe del "Temps de neu" rebudes a l'Instagram del programa, s'escollirà la més divertida. El premi serà un parell d'esquís Rossignol HERO ELITE MT CA + NX 12 Konect. La talla dels esquís es demanarà en el moment de contactar amb el guanyador en funció de la disponibilitat (disposem, al començament del concurs, de dos parells de 159 cm i dos parells de 167 cm).

S'escollirà un guanyador els dies 4 de gener del 2023, 1 de febrer del 2023, 1 de març del 2023 i 3 d'abril del 2023 entre totes les fotos enviades fins a aquella data. Contactarem amb el guanyador via Instagram demanant-li les dades.

El premi no es podrà bescanviar per cap altra cosa o per diners en metàl·lic.

Si en el termini d'un mes des de la comunicació del guanyador aquest no contesta, se'n triarà un altre.

 

5.      Informació fiscal

Informem que l'obtenció del premi concedit quedarà subjecta a les pertinents obligacions fiscals de conformitat amb la normativa en vigor.

Cada parell d'esquís està valorat en 789 €.

Per poder fer l'entrega del premi, hauràs de formalitzar l'acceptació del premi i hauràs de tenir més de 18 anys. La informació ampliada sobre normativa de premis la pots trobar en les condicions generals.

 

6.      Tractament de les dades

Es pot trobar la informació relativa al tractament de dades personals a informació relativa al tractament de dades personals.

El guanyador autoritza la CCMA que comuniqui el seu nom públicament als seus llocs web i xarxes socials, com també la seva fotografia guanyadora.

 

7. Condicions generals de participació

Consulta les Condicions de participació.

Anar al contingut