imatge

El cas anterior a tots els altres casos (cap.26)