Com va la tornada a l'escola?

Com va la tornada a l'escola?

Com va la tornada a l'escola?
Opcions enquesta
Gràcies per participar