imgauto64

Artús i els vailets de la Taula Rodona

L'Artús és un escuder que, amb la princesa Ginebra, lidera els vailets de la Taula Rodona al castell de Camelot