Pla d'AlmatàEl Parc Arqueològic del Pla d'Almatà és un jaciment arqueològic únic a Catalunya. Almatà és un topònim d'origen àrab, que vol dir "lloc fort i pla". Està situat sobre el riu Segre, en un indret que permetia controlar les comunicacions entre el pla de Lleida i la Septimània. Aquest nucli originari controlava un territori vast de castells i assentaments rurals.La ciutat de Balagî, que era com en deien els àrabs de Balaguer, va créixer cap al sud a partir de l'assentament original, fenomen que explica la bona conservació d'aquest jaciment L'assentament es convertí, a partir del segle X, en una gran medina, equipada amb totes les infraestructures necessàries per a la vida dels seus ciutadans: tres mesquites, banys públics, cementiris, socs o mercats, la residència palatina del governador, almúnies o granges que explotaven els recursos del territori, sèquies, molins, forns, botigues, zones artesanals...

Encara que l'entramat urbà es troba parcialment excavat, molts dels seus vestigis estan encara per descobrir. Molts dels sondejos realitzats fins avui ens mostren la presència d'estructures (cases, patis i carrers) i, fins i tot, s'hi ha documentat una necròpolis.

Anar al contingut