01/02/2017

"No puc tornar a casa", tastets del camí de l'exili

"No puc tornar a casa" és el viatge de les persones que busquen refugi polític a Espanya. I és, alhora, el retrat de la situació d'indefensió a què es veuen abocades, en molts casos, per la política restrictiva del govern espanyol cap als refugiats polítics. Quatre històries diferents il·lustren aquesta realitat: el sirià Joan Babeli, el malinès Ali, el sirià Ahmad i el saharià Yarhah.