Equip del programa "Quan arriben els marcians"
Equip del programa "Quan arriben els marcians"

Direcció
Esther Rodríguez

Realització  
Rosa Sánchez

Producció
Diana Domínguez

Redacció
Júlia Bertran
Jofre Font
Begoña Garcia Pla
Jordi Lara
Roger Roca 
Lluís Salgado

Ajudant realització
Irene Domingo
Elsa Sabater
Joan Simó

Ajudant de producció
Agustí Argelich
Toni Galobardes

Disseny de vestuari
Lourdes Martínez

Imatge
Robert García
Frederic Salom

Documentalistes
Aurora Bastida
Cristina Canales

Veus en off
Txe Arana
Joan Crosas

Continguts digitals
Xavier Montanyà

Postproducció
Joan Esquirol

Muntatge musical
Montse Ané

Coordinació de continguts
Pilar Cugat

Producció executiva
Cristian Trepat 
Laura Cuadrado