Bases legals

Condicions de participació de l'acció promocional "Persona infiltrada" organitzada pel canal de televisió TV3 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA

Totes les accions de participació de la CCMA es regeixen per les condicions generals de participació de la CCMA que podeu consultar en aquest enllaç: https://www.ccma.cat/avis-legal/participacions-i-concursos/

El canal de televisió TV3 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA) organitza una acció de participació per la qual els seguidors del programa "Persona infiltrada" poden participar en el concurs i guanyar 5.000 euros. Aquesta acció requereix unes condicions de participació específiques que complementen les genèriques --anteriorment citades a través d'un enllaç-- i que detallem a continuació:

1.            Dates de participació

Les persones interessades podran participar en aquesta acció cada dijous a partir del dia de l'estrena (17 de setembre del 2020) des de l'inici de l'emissió (22.30 aproximadament) fins al moment en què la presentadora (Marta Torné) anunciï la finalització de l'acció de participació (pocs minuts abans que acabi el programa).

2.            Exclusió de participació

No poden participar en el concurs les persones que hagin estat vinculades en la seva organització, ni els treballadors de la CCMA ni els seus familiars directes, com tampoc els treballadors de la productora que s'ha encarregat de la producció del programa, Nova Veranda 2010 SL, ni els seus familiars directes.

3.            Descripció i mecànica

Els seguidors de "Persona infiltrada" que vulguin participar en el sorteig ho podran fer a través del web del programa o de l'aplicació de TV3, des d'on accediran a un entorn on podran realitzar la votació, sense necessitat de registre previ a l'entorn de la CCMA.

Un cop dins del concurs, el participant haurà de votar per aquella persona que creu que s'ha infiltrat en la família que concursa. Si el convidat descobreix qui és la persona infiltrada, el premi se sortejarà entre tots aquells espectadors que l'hagin encertat. La persona guanyadora es descobrirà al final del programa i/o a les xarxes socials. En cas que hi hagi problemes tècnics amb el sistema de votacions i que no es pugui votar durant el període establert (des de l'inici del programa fins a l'anunci de la presentadora de la finalització del sorteig), el guanyador del sorteig s'escollirà d'entre tots els encertants que hagin pogut votar fins al moment de la detecció del problema tècnic.

S'hi podrà participar des del moment que comenci el programa i finalitzarà quan la presentadora (Marta Torné) ho anunciï (10 minuts abans del final del programa aproximadament).

Els usuaris poden votar tantes vegades com vulguin, però només es tindrà en consideració l'últim vot enviat.

D'entre tots els encertants de la persona infiltrada, i de manera aleatòria, s'escollirà un guanyador per sorteig i una llista de 5 suplents.

El programa no acceptarà aquells guanyadors el nom d'usuari dels quals sigui ofensiu per motius de raça, sexe o ideologia o qualsevol motiu que sigui contrari al llibre d'estil de la CCMA. En aquests casos, el programa té la potestat de donar el premi al següent guanyador de la llista de suplents.

Podran participar en aquesta promoció les persones majors de 18 anys.

La CCMA podrà publicar a les seves webs i a les xarxes socials on tingui presència el nom de la persona que resulti guanyadora del concurs. Per tant, el guanyador accepta expressament la comunicació de la seva identitat com a guanyador.

4.            Premi

Premi en metàl·lic de 5.000 euros.

5.            Entrega de premi

Una vegada finalitzat el sorteig, l'equip de la CCMA que l'hagi organitzat es posarà en contacte amb el guanyador o guanyadora a través del correu electrònic que l'usuari hagi facilitat o a través de missatgeria privada a una xarxa social.

La persona guanyadora s'haurà de posar en contacte amb la productora del programa (Nova Veranda 2010, SL), que és l'encarregada de la gestió del concurs. Les dades de contacte de la productora es facilitaran en el moment en què se li enviï el missatge per comunicar-li que ha estat la persona premiada.

En el cas que aquesta persona no es posi en contacte amb la productora abans de l'endemà de l'emissió del programa a les 14.00, o renunciï al premi, s'escollirà el següent de la llista a la qual s'ha fet referència en el paràgraf anterior (capítol "Descripció i mecànica"). Aquesta mateixa acció es repetirà amb el següent usuari encertant de la llista creada aleatòriament.

Els organitzadors del concurs podran sol·licitar al guanyador/a la informació complementària que calgui per poder fer efectiu el premi.
En cas que no es procedís a l'acceptació del premi o no s'enviés la informació requerida en el termini sol·licitat pel programa, el premi passaria al següent participant finalista o, en últim cas, podria declarar-se desert.

Per poder gaudir del premi serà imprescindible la formalització d'aquella documentació que la productora requereixi per delegació de la CCMA.

6.            Àmbit territorial

Podran participar en aquesta acció totes les persones majors de 18 anys i residents a l'estat espanyol amb un document oficial que l'acrediti.

7.            Informació fiscal i obligacions tributàries

Els premis concedits quedaran subjectes a les obligacions fiscals i tributàries de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial per al guanyador, que quedarà sotmès a tributació d'IRPF (en el cas de persones físiques) o d'impost sobre societats (en el cas d'entitats subjectes a aquest impost).
En tot cas, el premi obtingut serà objecte de retenció o ingrés a compte, sempre que el seu valor fiscal sigui superior a 300 euros, en el cas de guanyadors persones físiques, o superior a 300,51 euros, en el cas de persones jurídiques.
En cas que es tracti d'un premi en metàl·lic, la retenció serà del 19% sobre l'import del premi (base de retenció).

8.            Acceptació de les bases i autoritzacions de publicació de continguts

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà l'exclusió.

9.            Protecció de dades

La CCMA gestionarà la informació de tots els participants d'acord amb la legislació vigent, i en concret, per fer possible la seva participació i l'entrega i gestió dels premis. La informació específica de la política de privacitat es troba a https://www.ccma.cat/avis-legal/privacitat-i-cookies/

Condicions de participació actualitzades a 15/09/2020

Anar al contingut