Bases legals

Condicions de participació

La cadena de televisió TV3, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant, CCMA), organitza una acció de participació amb la qual els seguidors de la cadena podran participar en un concurs del canal.

L'acció de participació es regirà per les bases següents:

1. Dates de participació
Els interessats podran participar-hi cada jornada d'emissió del programa al Twitter i/o Instagram del programa "Per què volen els avions?" (@AvionsTV3). L'acció de participació començarà el dia 1 de juliol i finalitzarà quan el programa deixi d'emetre's.

La participació serà setmanal i començarà en el moment de l'emissió en directe del programa i fins a 24 hores després de la seva emissió. Totes aquestes participacions seran les que l'equip del programa analitzi per trobar el guanyador de cada setmana.

2. Requisits i mecànica
Per poder participar en aquesta acció serà necessari ser usuari de les xarxes socials Twitter o Instagram i seguir el compte de Twitter i/o Instagram d'@AvionsTV3.
Els seguidors del programa "Per què volen els avions?" hi hauran de participar a través dels seus comptes de Twitter i/o Instagram, responent a la pregunta plantejada pel compte de Twitter i/o Instagram del programa (@AvionsTV3).
D'entre tots els participants, l'equip del programa escollirà la resposta més original de totes segons el seu criteri de valoració. Al guanyador o guanyadora se l'obsequiarà amb una samarreta com la que porta el presentador en el capítol emès de "Per què volen els avions?" d'aquella setmana.
L'organització contactarà amb els guanyadors del sorteig a través de missatge privat de la mateixa xarxa, quan això sigui possible, o publicarà un missatge a Twitter i Instagram amb el nom del guanyador.
Podran participar en aquesta promoció les persones més grans de 14 anys que segueixin el programa a la xarxa social Twitter i/o Instagram.

La CCMA podrà publicar a les seves webs i a les xarxes socials en què tingui presència el nom de la persona guanyadora del concurs.

3. Àmbit territorial
Podran participar en aquesta acció les persones del territori nacional. 

4. Premi
Els participants en el concurs podran guanyar una samarreta com la que porta el presentador en el capítol emès de "Per què volen els avions?"

5. Acceptació de les bases i autoritzacions de publicació de continguts
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'acció i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà l'exclusió.

6. Protecció de dades
La CCMA només tindrà accés a les dades de les persones guanyadores amb l'exclusiva finalitat de gestionar el concurs i fer els lliuraments dels premis. Els noms dels guanyadors es publicaran al web del programa durant 30 dies.  Per exercir els drets d'accés, de supressió, de modificació, de rectificació, d'oposició o de limitació del tractament us podeu posar en contacte amb el nostre servei d'atenció a l'audiència.

Trobareu la informació específica en la nostra política de protecció de dades.

El concursant també autoritza a l'equip de "Per què volen els avions?" a posar-se en contacte amb els participants per aclarir qüestions relacionades amb la seva participació segons el que estableix la llei 34/2002, d'11 de juliol.

Consulta les nostres condicions generals de participació.

Anar al contingut