L'equipDirecció
Ramon Colom

Subdirecció
Lucrecia Arias

Realització
M. Eugènia Pujalà
Joan Bastida

Producció
Montse Canals
Lourdes Mir 

Coordinació
Marta Falguera

Redacció
Lucrecia Arias
Juan Carlos De la Hoz