Director i presentador
Xavier Graset

Realitzador
Joan Pavia

Ajudant de realització
Maria Martínez

Productora
Mia de Ribot

Ajudant de producció
Joaquim Arnaiz

Coordinació de tertulians
Marta Jerez

Cap d'edició
Josep Miquel Bolló

Redactors
Anselm Roig
David Carballo

Secretària
Magdalena Bernaus

Anar al contingut