5 de febrer del 2014

Els fons de la Marató per la pobresa arriben a un total de 47.500 usuaris de Catalunya

  • 478 persones ateses en l'àrea d'inserció laboral han aconseguit una feina
  • 902 nens han rebut beques menjador
  • S'han evitat 1.462 desnonaments
  • S'han repartit 37.197 àpats en menjadors socials

La Marató per la pobresa, que es va fer el maig del 2012, presenta avui l'impacte social que han suposat els 4,5 milions d'euros destinats a 40 projectes socials desenvolupats per 75 entitats que treballen en l'àmbit de la pobresa i l'exclusió social.

Aquests fons, procedents dels donatius que els ciutadans de Catalunya van destinar a aquella edició extraordinària de la Marató, han permès beneficiar un total de 47.500 usuaris, que corresponen a 5.331 unitats familiars, amb una mitjana de 95€ per persona atesa.

De les dades extretes de les memòries finals que cada entitat social beneficiària ha presentat a la Fundació se'n desprèn que s'han evitat 1.462 desnonaments a través de les mediacions entre propietaris i arrendataris, s'han inserit en el món laboral 478 usuaris participants en els itineraris formatius de persones a l'atur, s'ha obtingut l'increment efectiu del rendiment acadèmic acreditat de molts nens que han rebut reforç educatiu mitjançant tutories i classes de suport i s'han cobert les necessitats bàsiques –menjar i roba– de milers de persones en risc d'exclusió, entre d'altres millores socials.

La Marató per la pobresa també ha potenciat la cooperació entre diferents entitats socials, ha generat la creació de documents d'utilitat pública i ha promogut la posada en marxa de models amb un grau d'innovació molt elevat, a més dels resultats tangibles que presentem avui i de la visibilitat que van tenir les entitats del tercer sector amb el programa de TV3 i Catalunya Ràdio.

Durant el 2013, les entitats beneficiàries han pogut desenvolupar les accions a les quals es van comprometre en els seus projectes, sota la supervisió i el suport extraordinari del col·lectiu ESADE Alumni, que n'ha fet el seguiment i ha elaborat l'informe final.

Per tant, des de la Fundació podem donar per tancat el cicle de la Marató per la pobresa iniciat el 27 de maig del 2012 amb l'objectiu complert a bastament i amb la satisfacció que la majoria d'aquests projectes tindran continuïtat en el temps.

Consulta el resum de l'impacte social dels 40 projectes finançats i un document amb la descripció de la cobertura, l'impacte i la viabilitat futura de cada projecte.

Consulteu els projectes seleccionats per àrees:

Procés d'avaluació

En l'avaluació dels 205 treballs revisats hi han participat 30 experts en aquest àmbit, sota la coordinació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Els tècnics han valorat el caràcter innovador i transversal dels projectes, així com la seva capacitat transformadora, qualitat, viabilitat i impacte social. En aquest sentit, els experts han tingut present la competència de l'entitat per poder dur a terme realment el projecte, les accions que repercuteixin directament a les persones en situació de pobresa o en risc d'exclusió i el seu efecte multiplicador, la viabilitat del projecte i de la gestió del pressupost o les accions que incideixen específicament en l'àmbit de la infància, entre altres criteris objectius.

La valoració dels projectes s'ha executat a partir d'un procés molt estricte amb el qual s'ha garantit el màxim d'objectivitat. Així, cada projecte s'ha assignat a 2 revisors que han elaborat informes qualitatius i quantitatius per a cada projecte. Un cop finalitzada aquesta fase, els membres del panel han revisat els informes dels avaluadors i els han classificat d'acord a l'objecte de la convocatòria, afavorir els treballs que incideixen en la pobresa agreujada per la crisi actual.

Consulteu el document amb el resum del procés que s'ha seguit en l'avaluació dels projectes presentats a la convocatòria de la Fundació en l'àmbit de la pobresa.

Anar al contingut