Associació Casal dels Infants per l'acció social als barris
"PUNTAL, acompanyament i suport educatiu continuat per a infants en risc de 0 a 12 anys, a Badalona i Salt"
Barcelona 
116.171 €

El projecte s'articula a partir de dos espais: un per a infants de 0 a 3 anys i les seves mares, dirigit a treballar els factors que han de permetre afavorir un creixement saludable i la transició posterior a les escoles del territori. L'altre és per a infants de 6 a 12 anys i les seves famílies, dirigit a afavorir el creixement dels infants en valors i el seu èxit acadèmic. 

Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)
"L'extensió dels acompanyaments Individuals a noves zones d'actuació prioritària"
Barcelona 
36.745 €

En aquesta iniciativa un estudiant universitari voluntari fa un acompanyament educatiu individual, durant 2 hores per setmana, a un infant o jove. L'acció es fa durant el curs escolar, per motivar-lo a aprendre i donar-li confiança. Es treballa en dos àmbits complementaris: domiciliari i als centres cívics o escolars.

Creu Roja Espanyola
Càritas Catalunya
"Programa d'emergència per donar suport a l'alimentació infantil"
Barcelona 
250.000 €

Desplegament d'un programa per pal·liar les situacions d'emergència relacionades amb la falta d'alimentació entre infants. S'estableixen uns mecanismes de coordinació entre les diferents entitats per donar resposta immediata a aquesta necessitat tan bàsica mitjançant la cobertura del menjador escolar. 

Exil. Asociación de atención médico-psicosocial para víctimas de violencia, tortura, y violaciones
Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol

"Nou Caliu: Intervenció grupal amb infants i famílies afectats per la nova pobresa"
Barcelona 
66.935 €

L'objectiu final del projecte és capacitar els infants i les seves famílies per reduir l'impacte psicosocial ocasionat per les situacions de crisi i pobresa sobtades que els han imposat haver d'adaptar-se a una nova situació personal, familiar, econòmica i social. A través de la millora de les relacions entre els infants i les seves famílies s'incidirà en tres aspectes bàsics: l'abandonament i el fracàs escolar, l'increment de la violència intrafamiliar i l'augment del malestar psicològic tant d'infants com d'adults.

Fundació Autònoma Solidària
"Programa Socioeducatiu CROMA. Més que mai, per l'èxit escolar"
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
45.375 €

Iniciativa conjunta amb escoles i instituts públics de 3 municipis del Vallès Occidental, que té com a finalitat oferir reforç escolar a 120 nens i joves per afrontar situacions de desavantatge educatiu causades per un entorn socioeconòmic desfavorable. Joves universitaris són els monitors dels tallers d'estudi. Ajudaran els alumnes a desenvolupar les competències curriculars bàsiques i hàbits i tècniques d'estudi, a més de treballar la motivació, l'autoestima i la millora de les habilitats socials.

Fundació Catalana de l'Esplai
Federació Catalana de l'Esplai 

"Campanya de beques. Un estiu per a tothom" 
El Prat de Llobregat 
150.000 €

L'objectiu de la campanya és fer possible la participació d'infants i joves, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat o risc social, en activitats educatives de lleure en l'època d'estiu per prevenir i/o evitar situacions d'exclusió social. Amb aquest projecte es vol donar resposta a un clar augment de demandes de beques per a activitats de lleure, incrementat l'impacte territorial i de beneficiaris tot garantint que cap infant o jove en quedi exclòs.

Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació
Associació Juvenil Barnabitas
Associació Juvenil l'Esquitx de Sabadell
La Semilla de Trigo
Associació Educativa Nou Quitxalles
Parròquia Sant Cristòfol de Terrassa (Grup Colònies Ca n'Anglada)
Esplai El Submarí
Parròquia Sant Josep de Terrassa (Centre d'esplai diari Can Palet)
Centre d'esplai infantil i juvenil Gavina
Fundació Social del Raval
Fundació Trab.or (Centre diari Sant Josep)
Associació Educativa Ítaca de l'Hospitalet de Llobregat

"Fem créixer els Centres d'Esplai d'Atenció Diària, reduïm la pobresa infantil"
Barcelona 
190.144 €

La crisi actual ha obligat a adoptar una estructura de caràcter setmanal i fer una feina més intensiva amb infants i joves que es troben en situació de vulnerabilitat. Sorgeixen així els Centres d'Esplai d'Atenció Diària (CEAD). El nombre de sol·licituds ha augmentat en els últims anys. Hi ha més necessitats per cobrir: bàsiques, educatives, de socialització, etc. Aquesta situació implica també nous reptes pel que fa a l'atenció directa als infants i joves, i en la gestió. 

Fundació Privada Casal l'Amic
"Dispositiu Lluita contra la pobresa"
Tarragona 
113.025 €

La iniciativa neix de sumar els projectes que més èxit han tingut per potenciar-los en la capacitat d'intervenció amb els infants, les famílies i la comunitat. La proposta està definida a través de sis línies d'actuació: acompanyament psicosocial individualitzat; èxit escolar; suport a famílies amb necessitats bàsiques; orientació i formació laboral; regeneració de xarxes personals i comunitàries i sensibilització social vers la pobresa.

Fundació Privada Catalana Comtal
"Multiplicar esforços pel futur dels infants"
Barcelona 
84.410 €

L'objectiu d'aquest projecte és pal·liar les situacions de pobresa dels infants afectats pel context socioeconòmic actual. Combina un ampli ventall d'accions contra la pobresa: accions preventives per a petita infància, accions de suport enfront de les dificultats socioeconòmiques per cobrir necessitats bàsiques, i accions encaminades a la família. 

Fundació La Vinya d'Acció Social
"T'acompanyo: projecte d'acollida, d'atenció i suport a infants i adolescents en situació de risc social"
L'Hospitalet de Llobregat 
24.500 €

Acció dirigida a infants i adolescents que, a causa de la situació de precarietat econòmica i social de les seves famílies, no disposen del suport necessari per al seu desenvolupament digne i complet. El projecte pretén oferir una atenció directa i un seguiment individualitzat de la situació de l'infant o adolescent en el seu conjunt.

Fundació Privada Pere Closa per a la formació i la promoció dels gitanos a Catalunya
"Projecte de Suport a l'escolarització: la clau per a la igualtat d'oportunitats i la consecució de l'èxit educatiu"
Badalona 
110.716 €

El projecte va començar l'any 2006 com a prova pilot, d'acord amb el Pla Integral del Poble Gitano. L'absentisme escolar a Primària era superior al 40%; el fracàs escolar a Secundària era superior al 80%. El projecte té com a objectius principals la reducció de l'absentisme escolar i la consecució de l'èxit educatiu. Els àmbits d'actuació són: 1.- Centres educatius: alumnat i professorat, 2.- Famílies, 3.- Entorn educatiu.

Moviment d'Esplai del Vallès
Grup d'Esplai Tremola
Centre d'Esplai La Fàbrica de Can Tusell

"Esplais en lluita contra la pobresa"
Sabadell 
24.200 €

Aquestes entitats de lleure educatiu fan esplai diari i estan ubicades en barris de baix nivell econòmic, alt índex d'immigració, població gitana i dificultats socials. Amb el projecte volen augmentar el volum d'atenció educativa individualitzada als infants en situació de risc social . L'objectiu prioritari a assolir en aquest àmbit és modificar tant les circumstàncies sociofamiliars que generen la situació de risc com la manifestació d'aquesta problemàtica que presenta el mateix infant.

Tornar a tots els projectes

Anar al contingut