Associació Alba

"+ pels qui tenen - Programa de suport per a persones drogodependents sense recursos"
Terrassa
51.245 euros

Les persones amb problemes de drogodependència són un col·lectiu altament vulnerable a patir situacions de pobresa i d'exclusió social, que s'ha vist agreujada en els últims anys. El projecte cobrirà les necessitats bàsiques (llits, aliment, roba, bugaderia i higiene, entre d'altres) dels dos serveis amb què és imprescindible introduir el projecte + Pels qui tenen - per lluitar contra la pobresa: la unitat de crisi amb internament i el centre de dia, per al tractament i la inserció social sense internament.

Associació Banc dels Aliments de Lleida
"Desenvolupament de la cadena solidària del Bancs dels Aliments de Lleida"
Lleida
40.000 euros

L'objectiu del projecte s'incardina en un context de reducció de les aportacions públiques i en un moment en què, havent-hi un creixent nombre de persones amb necessitats alimentàries no ben cobertes per la situació de pobresa, es malbaraten molts aliments. El projecte presentarà diferent accions informatives i sensibilitzadores, amb la col·laboració de col·lectius empresarials, amb la finalitat d'augmentar el nombre de proveïdors i també d'augmentar la capacitat logística de l'entitat per poder fer-hi front.

Associació Local d'Entitats per la Inclusió 
"Menjadors comunitaris La Trobada"
Terrassa
95.700 euros

El projecte se centra a donar resposta a les necessitats d'alimentació des d'un plantejament comunitari a través de la col·laboració i la suma d'esforços per part d'actors del tercer sector social, l'administració local, el sector empresarial i la ciutadania. L'objectiu és crear menjadors que es converteixin en espais de trobada on s'accentuïn les potencialitats del fet relacional i de la responsabilitat personal per sortir de la pròpia problemàtica.

Càritas Diocesana de Girona
Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona
"Els Centres de Distribució d'Aliments (CDA). Una resposta col·lectiva al servei de les persones en situació de pobresa econòmica"
Girona
249.335 euros

El projecte és un recurs innovador i eficaç que permet ampliar el sistema tradicional de cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació de la població més desfavorida consolidant el treball en xarxa que s'està fent amb les administracions locals i supralocals, alhora que implica i capacita els participants per afrontar de forma autònoma i responsable la situació sociofamiliar en què es troben. Es corresponsabilitza els beneficiaris del projecte, per una banda, a través de la participació en tallers de formació que fomenten l'autonomia de les persones; per altra banda, els usuaris contribueixen al sosteniment del projecte a través d'una aportació econòmica segons les possibilitats de cada família. Ofereix també unes places per a personal d'inserció i fomenta i canalitza la solidaritat ciutadana i empresarial.

Càritas Diocesana de Tarragona 
"Sopa de lletres"
Tarragona
150.000 euros

El projecte té com a objectiu principal cobrir, de forma subsidiària, necessitats puntuals i molt concretes d'alimentació, destinades a persones o famílies necessitades, que han estat acollides i valorades, prèviament, d'acord amb els barems establerts, tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament sostenible. El projecte té dos vessants: un de promocional, basat en la dignificació de la forma d'oferir l'ajuda alimentària, a través de serveis de distribució d'aliments estil "supermercats" (varietat i qualitat dels productes, implicació de la persona en l'elecció dels aliments, coparticipació econòmica individualitzada, compromís i responsabilitat personal en el marc d'un pla de treball, etc.), i un segon vessant formatiu: tallers i aprenentatge de continguts i criteris relacionats amb l'administració domèstica, dietes equilibrades, higiene i manipulació d'aliments.

Fundació Futur
Fundació Privada Avismón - Catalunya
Associació de suport al disminuït psíquic Mare de Déu Bellvitge
"Menja Futur"
Barcelona
250.000 euros

Projecte d'emprenedoria social consistent en un negoci de botigues de menjar per emportar (Punts Futur) a la ciutat de Barcelona, gestionat per exinterns que es troben en procés d'inserció laboral. El menjar en aquestes botigues serà a preus molt competitius per tal que persones que han vist com els seus ingressos han disminuït per culpa de la crisi puguin tenir una oferta alimentària sana i equilibrada a un cost molt econòmic. A més, des d'aquests establiments es distribuiran menús socials (a 2,75 euros el menú) a persones grans que viuen en situació de pobresa.

Fundació Innovació en l'Acció Social (Fase 1)
Associació Solidaritat amb la Gent Gran (Fase 2)
"Serveis de Proximitat a les persones grans del Casc Antic de Barcelona"
Barcelona
74.723 euros

L'acció d'acostar i facilitar la higiene personal, àpats i aliments de primera necessitat i el servei de bugaderia social a persones grans en situació de fragilitat a causa de la situació de crisi actual s'engloba dins les noves propostes de serveis del projecte de Serveis de Proximitat del Programa Gent Gran PRISBA. Des d'aquest projecte, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones grans més fràgils del nucli antic de Barcelona, es va detectar la necessitat de cobrir uns aspectes que fins aleshores no es manifestaven amb la magnitud amb què avui dia es manifesten: la falta d'higiene personal i de la roba de la llar i la mala o nul·la alimentació i la falta de recursos tècnics i econòmics per poder-ho garantir, amb tot el que això comporta (salut, relacions socials, etc.).

Fundació Privada Amics de la Gent Gran
"Noves formes de lluita contra l'exclusió social de les persones grans"
Barcelona
88.894 euros

Aquest projecte té com a finalitat lluitar contra la solitud i la marginació social de milers de persones grans soles a Catalunya amb problemes de mobilitat i escassetat de recursos econòmics. Consta de diferents accions: els acompanyaments esporàdics a domicili, les tertúlies i les sortides, les vacances i els actes de socialització; la realització d'un estudi del model d'intervenció més adequat a l'actual situació econòmica per adaptar els programes a les necessitats dels beneficiaris/es; la creació de 5 noves delegacions, i, finalment, la posada en marxa d'una prova pilot del projecte Vosin-Age. Totes aquestes accions es duen a terme amb la participació de voluntariat.

Fundació Raval Solidari
"Atenció primària i domiciliària a famílies en risc d'exclusió social del barri del Raval de Barcelona"
Barcelona
70.565 euros

El projecte té com a objectiu principal la cobertura de les necessitats bàsiques de les famílies del barri del Raval que es troben en una situació de precarietat econòmica i en risc d'exclusió social. A través de diferents programes i activitats es cobriran necessitats relatives a l'alimentació, la higiene, el vestit, l'habitatge, la salut, etc.

Nutrició Sense Fronteres 
"Barcelona comparteix el menjar"
Barcelona
58.363 euros

Es tracta d'un projecte que té com a finalitat protegir el dret universal a l'alimentació dels ciutadans de Barcelona en situació d'exclusió social, mitjançant un procés de reutilització de menjar cuinat d'hotels i restaurants de la ciutat, vinculant un establiment d'un barri amb un menjador social pròxim o parròquia vinculada als serveis socials. Avui no hi ha cap iniciativa per aprofitar els excedents de menjar elaborat dels diversos establiments de la ciutat. Aquesta entitat aportarà als menjadors existents aliments de primera necessitat cuinats, complementant el que ja es fa pel que fa a aliments envasats. Aquesta acció vol convertir-se en marca i referència de ciutat sostenible, que reutilitza els excedents que altres necessiten.

Tornar a tots els projectes

Anar al contingut