PROJECTES FINANÇATS:
MALALTIES CARDIOVASCULARS

cartell MaratóA l'edició 2007, dedicada a les malalties cardiovasculars, s'hi van presentar 159 projectes, que van ser avaluats per 145 científics d'àmbit internacional especialistes en malalties cardiovasculars en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància. La gestió de l'avaluació la va dur a terme l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut. Per a conèixer el procés i l'exposició dels resultats de d'avaluació dels projectes de recerca presentats en aquesta convocatòria, feu clic aquí.
D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora Científica de la Fundació La Marató de 3Cat, el Patronat va acordar distribuir, un cop descomptades les despeses d'avaluació, 7.025.236 € als 26 projectes de recerca científica d'excel·lència següents:

Episodis vasculars en pacients sotmesos a cirurgia no cardíaca, estudi de cohorts prospectiva VISION

 • Dr. Pablo Alonso Coello
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Dr. Ignacio Garutti Martínez
  Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Finançament: 292.378 €

Descobriment de fàrmacs dirigit a l'amiloïdosi cardíaca relacionada amb la transtiretina

 • Dra. Gemma Arsequell Ruiz
  Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona
 • Dr. Antoni Planas Sauter
  Institut Químic de Sarrià URL
 • Dr. Jordi Ramon Quintana Ruiz
  Parc Científic de Barcelona
Finançament: 489.000 €

Anàlisi del procés fibròtic associat al remodelatge cardíac ventricular en pacients amb insuficiència cardíaca

 • Dra. Montserrat Batlle Perales
  Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Finançament: 199.882,74 €

Desenvolupament de matrius biològiques per a reparar la cicatriu postinfart: alliberament local de cèl·lules mare, factors angiogènics i seguiment en línia de la regeneració miocàrdica

 • Dr. Antoni Bayés Genís
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 • Dr. Ramon Bragós Bardia
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions UPC
 • Dr. Carlos Eduardo Semino
  Institut Químic de Sarrià URL
Finançament: 481.298 €

Factors predictors de remodelatge ventricular dret positiu després d'implantació vascular en posició pulmonar en malalts adults afectats de tetralogia de Fallot i insuficiència pulmonar greu de llarga evolució

 • Dr. Jaume Casaldàliga Ferrer
  Institut de Recerca - Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 80.750 €

Caracterització electrofisiològica i metabòlica de la repolarització cardíaca en el cor humà aïllat

 • Dr. Juan M. Cinca Cuscullola
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Dr. Francisco Javier Chorro Gasco
  Hospital Clínic Universitari de València
 • Dr. Rubén Coronel
  Academic Medical Center - Amsterdam
Finançament: 304.242,50 €

Estudi de les bases moleculars del dany i la reparació tissular després de l'infart de miocardi: paper dels sistemes de complement i alpha-enolasa/plasminogen

 • Dra. Cristina Costa Vallès
  Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
 • Dra. Roser López Alemany
  Hospital Duran i Reynals
 • Dra. Stéphanie Barrère-Lemaire
  Institut de Génomique Fonctionnelle. Montpellier
Finançament: 289.572,50 €

Susceptibilitat genètica a desenvolupar neovascularització coronària en pacients amb malaltia cardíaca coronària: una aproximació basada en l'anàlisi dels polimorfismes d'un sol nucleòtid (SNPs) de gens implicats en l'arteriogènesi i l'angiogenèsi

 • Dr. Josep Maria de Anta Vinyals
  Facultat de Medicina CSUB
Finançament: 95.715 €

Identificació de variants genètiques associades amb hipertensió mitjançant un estudi de genotipificació global del genoma

 • Dr. Roberto Elosua Llanos
  Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Finançament: 197.773 €

La senyalització en la via Ras/MAPK regula la sortida de colesterol

 • Dr. Carlos Enrich Bastús
  Facultat de Medicina UB
Finançament: 198.125 €

Regulació de l'angiogènesi en la hipertensió portal. Avaluació de noves estratègies terapèutiques

 • Dra. Mercedes Fernández Lobato
  Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Finançament: 118.497,50 €

Estabilització del trombe amb diana terapèutica: estudis in vitro i models animals

 • Dr. Pablo García de Frutos
  Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
 • Dr. Pablo Fuentes Prior
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 291.125 €

Senyalització intracel·lular en el desenvolupament i l'homeòstasi de la vàlvula cardíaca

 • Dr. Antonio García de Herreros Madueño
  Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
 • Dr. José Luis de la Pompa Mínguez
  Centro Nacional de Investigación Cardiovascular Carlos III
Finançament: 350.000 €

Rigidesa arterial a la diabetis tipus 1: avaluació no invasiva i mecanismes fisiopatològics. Estudi de casos i controls

 • Dr. José Miguel González Clemente
  Hospital de Sabadell
Finançament: 130.920,81 €

Adipòcits perivasculars i la senyalització via Receptors Toll-like: paper en la patofisiologia d'aterosclerosi

 • Dr. Cándido Juárez Rubio
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 198.125 €

Mecanismes de senyalització intracel·lular involucrats en la modulació de l'expressió del receptor "low density lipoprotein receptor-related protein" (LRP1) per la hipercolesterolèmia i la hipertensió. Conseqüències per a l'activitat de les cèl·lules vasculars i dels cardiomiòcits. Implicacions per a la fisiopatologia cardiovascular

 • Dra. Concepción Vicenta Llorente Cortés
  Institut Català de Ciències Cardiovasculars
Finançament: 197.999 €

Paper de la calcineurina i les proteïnes NFAT en hipertròfia cardíaca i disfunció miocardíaca inclosa per inflamació

 • Dra. Cristina López Rodríguez
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida UPF
 • Dr. Juan Miguel Redondo Moya
  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
Finançament: 349.995 €

Determinants mediambientals i d'estil de vida de les malalties cardiovasculars en un estudi de cohort a Espanya

 • Dr. Jaume Marrugat de la Iglesia
  Hospital del Mar. IMIM
 • Dr. Joan Sala Montero
  Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. Girona
 • Dr. Xavier Basagaña Flores
  Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
Finançament: 499.879 €

Mecanismes moleculars de la diferenciació de cèl·lules progenitores endotelials durant la reparació de l'endoteli en la hipertensió pulmonar

 • Dr. Víctor Ivo Peinado Cabré
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 195.725,63 €

Dominis únics de cinases de la família Src implicats en malalties cardiovasculars

 • Dr. Miquel Pons Vallès
  Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
Finançament: 199.375 €

La síndrome de Kawasaki: caracterització del paper del clima en els brots epidèmics

 • Dr. Xavier Rodó López
  Institut Català de Ciències del Clima
Finançament: 196.250 €

Oclusions totals cròniques d'artèries coronàries d'humans: des de la fisiopatologia a les implicacions clíniques de la recanalització amb èxit mitjançant intervenció coronària percutània

 • Dr. Manel Sabaté Tenas
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • Dra. Petia Radeva
  Centre de Visió per Computador UAB
 • Dra. Rosana Hernández Antolín
  Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Finançament: 327.680 €

Opti-heart: optimitzant la tècnica d'imatges en 3D per caracteritzar el desenvolupament normal i defectiu del cor

 • Dr. James Sharpe
  Centre de Regulació Genòmica
 • Dr. Juan José Sanz Ezquerro
  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
Finançament: 346.590 €

Mecanismes moleculars implicats en la prevenció de l'aterosclerosi mediada per lxr i rxr

 • Dra. Annabel Valledor Fernández
  Facultat de Biologia UB
 • Dra. Mercedes Ricote Pacheco
  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
 • Dra. Maria Rosa Sarrias Fornés
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 497.873,22 €

Canals iònics en la patogènesi i resposta farmacològica de la hipertensió essencial

 • Dr. Miguel Ángel Valverde de Castro
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida UPF
 • Dr. Mariano Sentí Clapés
  Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Finançament: 297.326,25 €

Implicació dels Estrogen-Related Receptors en l'etiologia de la cardiomiopatia diabètica: paper com a potencials dianes farmacològiques per al tractament de la cardiomiopatia diabètica

 • Dr. Josep Antoni Villena Delgado
  Institut de Recerca de Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 199.138 €
Anar al contingut