PROJECTES FINANÇATS:
ALZHEIMER

cartell MaratóA l'edició de 2005, dedicada a l'Alzheimer i altres malalties del cervell, es van presentar 204 projectes que van ser avaluats per 201 científics especialistes en neurociències d'àmbit internacional, en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància. La gestió de l'avaluació ha estat duta a terme per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut. Per a conèixer el procés i l'exposició dels resultats de d'avaluació dels projectes de recerca presentats en aquesta convocatòria, feu clic aquí.
D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora Científica de la Fundació La Marató de 3Cat, el Patronat va acordar distribuir, un cop descomptades les despeses d'avaluació, 6.890.426 €, (aquesta xifra inclou l'excedent de l'exercici anterior) a 35 projectes de recerca científica d'excel·lència. Els resultats obtinguts en aquests projectes es van fer públics en el 12è Simposium Fundació La Marató de 3Cat, celebrat l'any 2011.

Desenvolupament d'estratègies neuroprotectores amb BDNF per la malaltia de Huntington

 • Dr. Jordi Alberch Vié
  Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona
Finançament: 187.500 €

L'acetilació de cromatina i l'expressió de gens dependents de CREB en la patologia de la malaltia de Huntington

 • Dr. Ángel Luis Barco Guerrero
  Institut de Neurociències d'Alacant
Finançament: 133.750 €

Paper de la ressonància magnètica funcional ictal en la localització de l'àrea epileptògena en pacients amb epilèpsia focal farmacoresistent

 • Dra. Núria Bargalló Alabart
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 115.135 €

Expressió diferencial d'isoformes d'alfa-sinucleïna: un possible marcador en sang perifèrica de la malaltia de Parkinson

 • Dra. Katrin Beyer
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 135.875 €

Identificació de gens involucrats en la susceptibilitat a hiperhomocisteïnèmia, un factor de risc d'accident vascular cerebral i malaltia d'Alzheimer

 • Dr. Francisco Blanco Vaca
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 187.059 €

Estudi avaluatiu del maneig del pacient amb ictus en l'atenció primària

 • Dr. Carlos Brotons Cuixart
  EAP Sardenya
Finançament: 44.733 €

Receptors estriatals d'histamina H3 en el control de l'activitat motora i com a diana de la malaltia de Parkinson

 • Dr. Enric I. Canela Campos
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 136.125 €

Implicació de les carnitines palmitoil transferases 1 (CPT1) hipotalàmiques en la regulació de la gana

 • Dra. Núria Casals Farré
  Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya
Finançament: 155.000 €

Mecanismes involucrats en el desenvolupament de complicacions neurològiques isquèmiques en l'arteritis de cèl.lules gegants

 • Dra. M. Cinta Cid Xutglà
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 170.375 €

Paràlisi del malalt crític: estudi clínic, electrofisiològic, bioquímic i patològic

 • Dr. Jaume Coll Cantí
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 57.036 €

Bases genètiques, moleculars i cel.lulars de la migranya i l'atàxia episòdica

 • Dr. Bru Cormand Rifà
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
 • Dr. José Manuel Fernández Fernández
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra
Finançament: 199.690 €

Implicació de Dyrk1A, un gen candidat per a la síndrome de Down en la patologia tipus Alzheimer i caracterització dels efectes neuropatològics i cognitius de protofibril.les citotòxiques de pèptids derivats de proteïnes amiloides naturals en models murins de Dyrk1A

 • Dra. Mara Dierssen Sotos
  Centre de Regulació Genòmica
 • Dr. José Ramon Naranjo Orovio
  Centro Nacional de Biotecnología. Madrid
 • Dr. Salvador Martínez Pérez
  Institut de Neurociències d'Alacant
Finançament: 222.913 €

Mecanismes excitotòxics, resposta neuroinflamatòria i factors sèrics en l'esclerosi lateral amiotròfica humana i experimental

 • Dr. Josep Enric Esquerda Colell
  Facultat de Medicina. Universitat de Lleida
 • Dr. Joan Serratosa Serda
  Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
 • Dra. Jerònia Lladó Vich
  Facultat de Ciències. Universitat de les Illes Balears
 • Dr. Carles Solsona Sancho
  Facultat de Medicina CSUB
 • Dr. Ronald William Oppenheim
  Wake Fostest University. Estats Units
Finançament: 397.892 €

Estudi dels mecanismes preventius dels fàrmacs antiinflamatoris no esteroïdals en la malaltia d'Alzheimer: paper de les Rho-GTPases

 • Dra. Elena Galea Rodríguez de Velasco
  Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dra. Agustina García Sánchez
  Institut de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dr. Vicente Felipo Orts
  Centro de Investigación Príncipe Felipe. València
Finançament: 387.913 €

Contrarestant la progressió de la malaltia d'Alzheimer: efectes de tractaments ambientals primerencs en els ratolins triple transgènics 3xTgAD

 • Dra. Lydia Giménez Llort
  Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dra. Coral Sanfeliu Pujol
  Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
 • Dr. Björn Johansson
  Karolinska University. Suècia
Finançament: 362.131 €

Caracterització estructural i dinàmica del procés d'agregació d'Abeta. Estudi d'inhibidors peptídics de l'agregació d'Abeta

 • Dr. Ernest Giralt Lledó
  Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
Finançament: 157.700 €

Possible potencial neuroprotector del tractament amb salicilats fluorats en dos models animals d'esclerosi múltiple

 • Dra. Berta González de Mingo
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 185.211 €

Bases moleculars de l'epilèpsia progressiva mioclònica tipus Lafora

 • Dr. Joan J. Guinovart Cirera
  Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Dr. Santiago Rodríguez de Córdoba
  Centro de Investigaciones Biológicas. Madrid
 • Dr. Pascual Sanz Bigorra
  Institut de Biomedicina de València CSIC
Finançament: 372.499 €

Bases moleculars i cel.lulars i implicacions funcionals de la neurogènesi de l'hipocamp adult; implicacions per a la patogènesi de la malaltia d'Alzheimer

 • Dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte
  Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
 • Dra. Joana Visa Esteve
  Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
 • Dr. Fred H. Gage
  Salk Institute for Biological Studies. Estats Units
Finançament: 399.853 €

Ús de l'heterogeneïtat cognitiva per a l'exploració de les bases neurals del deteriorament cognitiu lleu (dèficits cognitius relativament subtils) en la malaltia de Parkinson

 • Dr. Jaume Kulisevsky Bojarski
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 187.500 €

Bases genètiques de la malformació de Chiari de tipus I

 • Dr. Alfons Macaya Ruiz
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 194.125 €

Estudi de noves dianes terapèutiques per al desenvolupament de fàrmacs neuroprotectors

 • Dr. Rafael Maldonado López
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra
 • Dr. Fernando Rodríguez de Fonseca
  Hospital Carlos Haya. Màlaga
 • Dr. Emilio Fernández Espejo
  Facultad de Medicina. Sevilla
Finançament: 399.165 €

Ús combinat de biomarcadors neuropsicològics, bioquímics i de neuroimatge en l'avaluació del risc de demència en la malaltia de Parkinson

 • Dra. Maria Josefa Martí Domènech
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 105.970 €

Factors associats al coneixement i realització de documents de voluntats anticipades en malalts amb patologia neurodegenerativa

 • Dr. Rafael Martínez Poveda
  Hospital de Mataró
Finançament: 20.625 €

Estudi clínic i molecular de la síndrome de FXTAS (Fragil X tremors ataxia syndrome)

 • Dra. Montserrat Milà Recasens
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 170.000 €

Projecte GRECOS: genotipatge del risc de recurrència d'ictus

 • Dr. Joan Montaner Villalonga
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 198.662 €

Distròfia muscular de Duchenne: efectes beneficiosos de la fibrinòlisi i mecanismes d'acció

 • Dra. Pura Muñoz Cánoves
  Centre de Regulació Genòmica
Finançament: 158.110 €

El ratolí amb senescència accelerada (SAMP8): un model experimental per caracteritzar els primers canvis neuronals en la malaltia d'Alzheimer

 • Dra. Mercè Pallàs Lliberia
  Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
 • Dra. Gemma Casadesús Rierola
  Case Western Reserve University. Estats Units
Finançament: 199.982 €

Els gens SLC28 com a noves dianes per al tractament de l'ictus i de les malalties neurodegeneratives

 • Dr. Marçal Pastor-Anglada
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 187.500 €

Avaluació de l'atenció a l'ictus a Catalunya després de la implantació d'un model d'atenció organitzada i integrada a l'ictus agut

 • Dr. Gaietà Permanyer Miralda
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 191.813 €

Plasticitat en el còrtex sensoriomotor induïda per teràpia musical en pacients amb accident cerebrovascular

 • Dr. Antoni Rodríguez Fornells
  Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona
 • Dr. Thomas Münte
  Ableitung für Neuropsychology. Alemanya
 • Dr. Carles Grau Fonollosa
  Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona
Finançament: 360.182 €

Mecanismes patogènics en el ratolí amb degeneració neuromuscular (NMD): un model per a l'SMARD1 humana

 • Dr. Antonio Luis Serrano Sánchez
  Centre de Regulació Genòmica
 • Dra. Lucía Tabares Domínguez
  Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla
Finançament: 193.625 €

Desenvolupament i validació d'un sistema d'injecció automàtica d'una dosi radioactiva per fer l'spect ictal en l'epilèpsia

 • Dr. Francisco Javier Setoain Perego
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 89.357 €

Factors genètics i ambientals que influencien l'expressió fenotípica de la malaltia de Parkinson causada per mutacions en el gen LRRK2. Estudis clínics i d'imatge en persones sense parkinsonisme i portadores de la mutació

 • Dr. Eduard Tolosa Sarró
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • Dr. Pau Pastor Muñoz
  Centro para la Investigación Médica Aplicada. Pamplona
Finançament: 199.720 €

Condicionants ambientals de la qualitat de vida relacionada amb la salut de pacients amb demència avançada institucionalitzada

 • Dr. Antoni Turon Estrada
  Hospital de Santa Caterina
Finançament: 25.700 €
Anar al contingut