PROJECTES FINANÇATS:
CÀNCER

cartell MaratóA l'edició de 2004, dedicada al càncer, es van presentar 260 projectes que van ser avaluats per 169 científics especialistes en oncologia d'àmbit internacional, en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància. La gestió de l'avaluació ha estat duta a terme per l' Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del departament de Salut. Per a conèixer el procés i l'exposició dels resultats de d'avaluació dels projectes de recerca presentats en aquesta convocatòria, feu clic aquí..
D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora de la Fundació La Marató de 3Cat, el Patronat va acordar distribuir, un cop descomptades les despeses d'avaluació, 7.692.513 €, a 31 projectes de recerca científica d'excel·lència. Els resultats obtinguts en aquests projectes es van fer públics en l'XI Simposium Fundació La Marató de 3Cat, celebrat l'any 2010.

Identificació i caracterització dels mecanismes de tumorigènesi mediats pels fragments carboxiterminals de l'HER2

 • Dr. Joaquín V. Arribas López
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 248.750 €

Identificació d'un perfil d'expressió gènica predictiu de la resposta tumoral i la supervivència en el carcinoma de cap i coll localment avançat

 • Dr. Agustí Barnadas Molins
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 245.956 €

Cèl·lules mare mesenquimàtiques de lipoaspirat: vehicles terapèutics que es localitzen en els tumors

 • Dr. Jerónimo Blanco Fernández
  Centre d'Investigació Cardiovascular de Barcelona
Finançament: 164.505 €

Efecte de l'expressió anòmala de ZAP-70 en les síndromes limfoproliferatives cròniques

 • Dr. Francesc Bosch Albareda
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 154.375 €

Variabilitat genètica del virus del papil·loma en l'adenocarcinoma de coll d'úter

 • Dr. Francesc Xavier Bosch José
  Institut Català d'Oncologia
 • Dr. Chris J. L. M. Meijer
  VU University Amsterdam
 • Dr. Massimo Tommasino
  International Agency for Research on Cancer Lyon
Finançament: 490.168 €

Proteïnes de regulació epigènica de la cromatina com a dianes en estratègies anticancerígenes

 • Dr. Miquel Coll Capella
  Institut de Biologia Molecular de Barcelona
Finançament: 245.700 €

Estudi prospectiu comparatiu de l'estadiatge ganglionar entre la tècnica estàndard d'hematoxilina-eosina i la immunohistoquímica amb citoqueratines en el carcinoma colorectal en estadi I-II: correlació pronòstica

 • Dra. Miriam Cuatrecasas Freixas
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 37.806 €

Anàlisi del paper de les fucosil- i sialiltransferases en el comportament metastàtic de les cèl·lules

 • Dra. Carme de Bolós Pi
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
 • Dr. Pere Clapés Saborit
  Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona
 • Dra. Rosa Peracaula Miró
  Facultat de Ciències Universitat de Girona
Finançament: 361.188 €

Interacció gens-ambient en l'etiologia dels limfomes en un estudi multicèntric europeu

 • Dra. Silvia de Sanjosé Llongueras
  Institut Català d'Oncologia
Finançament: 249.521 €

Cooperació d'oncoproteïnes en el desenvolupament de la leucèmia

 • Dr. Luciano Di Croce
  Centre de Regulació Genòmica
Finançament: 184.750 €

Identificació d'inhibidors específics de l'activitat transcripcional de la betacatenina en la progressió tumoral

 • Dra. Mireia Duñach Masjuan
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dr. Josep Baulida Estadella
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
 • Dr. Antoni Riera Escalé
  Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
Finançament: 319.000 €

Estudi de les funcions nuclears dels IKK associades a la tumorigènesi

 • Dr. Lluís Espinosa Blay
  Institut de Recerca Oncològica
 • Dr. Marty W. Mayo
  School of Medicine Virginia
Finançament: 250.000 €

Estudi de tolerància perifèrica a la proteïna no estructural NS3 del virus de l'hepatitis C (VHC) per desenvolupar immunoteràpia contra la infecció per VHC per a la prevenció de l'hepatocarcinoma

 • Dr. Joan Ignasi Esteban Mur
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 165.000 €

Sobreexpressió del gen WT1 per a la monitorització de la malaltia residual mínima a la leucèmia mieloblàstica aguda

 • Dr. David Gallardo Giralt
  Institut Català d'Oncologia
Finançament: 73.280 €

Ecoendoscòpia amb punció aspirativa amb agulla fina (USE-PAAF) en la reestadificació medianística després de teràpia neoadjuvant dels pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP). Impacte terapèutic i estudi.cost-efectivitat

 • Dra. M. Àngels Ginès Gibert
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 79.375 €

Colonització i infecció per escheríchia coli productor de betalactamases d'espectre estès en malalts neutropènics amb càncer

 • Dr. Francesc Gudiol Munté
  Hospital Universitari de Bellvitge
Finançament: 187.500 €

Una nova estratègia de regulació immune del creixement tumoral basada en la molècula CD69 com a diana

 • Dra. Pilar Lauzurica Gómez
  Facultat de Biologia Universitat de Barcelona
Finançament: 235.535 €

Imiten les cèl·lules canceroses l'estratègia de les cèl·lules mare embrionàries per ser immortals?

 • Dra. Matilde Esther Lleonart Pajarin
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
 • Dr. Zhao-Qi Wang
  International Agency for Research on Cancer Lyon
 • Dr. David Hugh Beach
  Oncology Laboratory at the WIBR, UCL, London
Finançament: 448.250 €

Factors genètics i ambientals en l'etiologia i el pronòstic del càncer de bufeta

 • Dra. Núria Malats Riera
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
 • Dra. María Luz Calle Rosingana
  Escola Politècnica Superior de Vic
 • Dr. Javier Benítez Ortiz
  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Finançament: 448.526 €

Alteracions moleculars en el desenvolupament i la progressió del carcinoma d'endometri

 • Dr. Xavier Matias-Guiu Guia
  Hospital Arnau de Vilanova
 • Dr. Miguel Abal Posada
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
 • Dr. Jaime Prat Díaz de Losada
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Dr. José Palacios Calvo
  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Finançament: 451.875 €

Implicacions del receptor del virus de l'hepatitis A humà (hHAVcr-1) en el desenvolupament i la progressió del carcinoma renal. Valor com a marcador diagnòstic i pronòstic en els carcinomes de bufeta i renals

 • Dra. Anna Meseguer Navarro
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 204.625 €

Control transduccional en el càncer de pàncrees: una nova estratègia terapèutica?

 • Dra. Pilar Navarro Medrano
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
Finançament: 244.668 €

Caracterització funcional del complex PTOV1-flotillin-1 en la modulació de la proliferació de cèl·lules canceroses: control mitòtic i interacció amb la via Notch

 • Dra. Rosanna Paciucci Barzanti
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 154.973 €

Paper de la 4F2hc en la tumorigènesi

 • Dr. Manuel Palacín Prieto
  Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Dra. Maria Antonia Lizarbe Iracheta
  Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Complutense de Madrid
 • Dr. Joaquin Abian Moñux
  Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
Finançament: 388.875 €

Estudi i identificació de nous gens de senescència i factors pivot o comodí en senyalització cel·lular, l'angiogènesi i la invasivitat en carcinomes de còlon i mama. Una correlació clinicopatològica

 • Dr. Santiago Ramón y Cajal
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 245.453 €

Clivatge de proteoglicans per proteases ADAMTS i les seves implicacions en l'angiogènesi i en els processos metastàtics

 • Dr. Juan Carlos Rodríguez-Manzaneque
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 248.733 €

Regulació de les vies de transducció de senyals dependents de les presenilines en el càncer de pell

 • Dr. Carlos Saura Antolín
  Facultat de Medicina Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 216.250 €

Caracterització genètica dels limfomes B de la zona marginal: nodals, esplènics primaris i extranodals de teixit limfoide associat a mucoses (MALT)

 • Dr. Francesc Solé Ristol
  Hospital del Mar
Finançament: 136.500 €

Noves molècules en la diagnosi i la teràpia dels càncers de pròstata i mama. Modulació del creixement de tumors per la quimioquina CX3CL1 (fractalquina)

 • Dr. Timothy Thomson Okatsu
  Institut de Biologia Molecular de Barcelona
 • Dr. Pedro Luis Fernández Ruiz
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • Dr. Santos Mañes Brotón
  Centro Nacional de Biotecnología. Madrid
Finançament: 480.000 €

Disfunció telomèrica associada a inestabilitat cromosòmica en cèl·lules epitelials mamàries humanes

 • Dra. Laura Tusell Padrós
  Facultat de Ciències UAB
Finançament: 96.375 €

Identificació de noves dianes terapèutiques en tumors germinals refractaris

 • Dr. Francesc Viñals Canals
  Facultat de Medicina CSUB
 • Dr. Francisco Javier García del Muro Solans
  Institut Català d'Oncologia
Finançament: 235.000 €
Anar al contingut