PROJECTES FINANÇATS:
INFLAMATÒRIES CRÒNIQUES

cartell MaratóA l'edició de 2002, dedicada a les malalties inflamatòries cròniques, es van presentar 80 projectes, que van ser avaluats per 32 científics especialistes d'àmbit internacional, els quals van elaborar un rànquing en funció de la seva qualitat metodològica i rellevància. La gestió de l'avaluació ha estat duta a terme per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora de la Fundació La Marató de 3Cat, el Patronat va acordar distribuir, un cop descomptades les despeses d'avaluació, 3.876.669 €, als 20 projectes de recerca biomèdica detallats a continuació i al suport a la investigació en aquestes malalties. Els resultats obtinguts en aquests projectes es van fer públics en el IX Simposium Fundació La Marató de 3Cat, celebrat l'any 2008.

Efecte terapèutic dels probiòtics en la malaltia de Crohn activa i del seu mecanisme d'acció. Estudi pilot prospectiu, al·leatoritzat, a doble cec comparant nutrició enteral més una composició simbiòtica versus nutrició enteral més placebo durant quatre setmanes.

 • Dr. Doroteo Acero Fernández
  Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. Girona
 • Dr. Jesús García Gil
  Facultat de Ciències UdG
 • Dr. Richard Day
  St. Mark's Hospital. Academic Institute. London
Finançament: 251.637 €

Regulació dels nivells del factor activador de plaquetes com a factor etiològic en la malaltia inflamatòria intestinal

 • Dr. Juan Aguilar Piera
  Facultat de Farmàcia UB
Finançament: 141.950 €

Disseny i síntesi de pèptids i peptidomimètics com a agents terapèutics amb capacitat antiinflamatòria

 • Dr. Fernando Albericio Palomera
  Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Dr. Enrique Pérez Payá
  Institut d'Investigacions Citològiques. València
Finançament: 179.750 €

Recerca de noves estratègies terapèutiques per artritis crònica autoimmune basades en la transrepressió dels esteroids

 • Dra. Anna Bigas Salvans
  Institut de Recerca Oncològica
 • Dr. Guy Haegeman
  University of Gent. Belgium
 • Dr. Dirk Elewaut
  Gent University Hospital. Belgium
Finançament: 360.000 €

Mecanisme d'acció de proteïnes i pèptids antimicrobians del sistema immunitari. Implicació en la patogènesi de les malalties inflamatòries intestinals

 • Dra. Ester Boix Borràs
  Facultat de Ciències UAB
Finançament: 101.814 €

Mecanismes d'interferència dels glucocorticoids amb les rutes de MAPKs com a base de la seva acció antiinflamatòria. Potenciació de l'acció antiinflamatòria dels glucocorticoids actuals

 • Dra. M. del Carmen Caelles Franch
  Facultat de Farmàcia UB
Finançament: 180.000 €

Estudi mèdicolegal de l'adequació de la cobertura per incapacitat en pacients amb malaltia de Crohn. Anàlisi de la jurisprudència, disseny d'un score de discapacitat i avaluació del grau actual de cobertura socio-sanitària

 • Dr. Xavier Calvet Calvo
  Hospital de Sabadell
Finançament: 125.000 €

Utilitat de l'avaluació de l'apoptosi de cèl·lules mononuclears de la mucosa intestinal de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal per a predir l'aparició de refractarietat a esteroides. Relació amb l'activació del factor de transcripció NFkB i la transcripció de citocines

 • Dra. Maria Esteve Comas
  Hospital Mútua de Terrassa
 • Dr. Josep Mañé Almero
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 149.825 €

Formes menors de colitis microscòpica: definició en base a criteris histològics objectius i valoració d'incidència, característiques clíniques i resposta al tractament

 • Dr. Fernando Fernández Bañares
  Hospital Mútua de Terrassa
Finançament: 24.662 €

Noves estratègies de teràpia gènica per al tractament de la malaltia inflamatòria intestinal: la silenciació de l'expressió de TNF-alfa i la sobreexpressió d'interleuquina-10

 • Dr. Miquel Àngel Gassull Duro
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 • Dra. Ester Fernández Gimeno
  Facultat de Veterinària UAB
 • Dr. Miguel Chillón Rodríguez
  Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica UAB
 • Dr. José Carlos Perales Losa
  Facultat de Medicina UB
Finançament: 359.744 €

Identificació de proteïnes senyalitzadores de l'apoptosi induïda per glucocorticoids com a dianes per al desenvolupament de fàrmacs antiinflamatoris

 • Dr. Gabriel Gil Gómez
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
Finançament: 180.000 €

Regulació i paper funcional dels factors de transcripció NFAT5 i NFATC en la resposta inflamatòria: estudi in vivo i in vitro

 • Dra. Cristina López Rodríguez
  Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Dr. José Francisco Aramburu Beltrán
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida UPF
 • Dr. Juan Miguel Redondo Moya
  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
Finançament: 360.000 €

Artritis inflamatòries de la infància: estudi prospectiu de la seva incidència i prevalènça a Catalunya

 • Dra. Consuelo Modesto Caballero
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 111.384 €

Assaig clínic pilot fase III, doble-cec, aleatoritzat, controlat amb placebo i multicéntric sobre la utilitat d'associar Metronidazol a Azatioprina en la prevenció de la recurrència postquirúrgica en la malaltia de Crohn

 • Dra. Rosa Mª Morillas Cunill
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 74.880 €

Qualitat de vida relacionada amb la salut en pacients amb artritis reumatoide a l'àmbit de Catalunya

 • Dra. Montserrat Nuñez Juárez
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 65.000 €

Caracterització funcional de la interacció calcipressina 1-calcineurina i aplicació al desenvolupament de noves vies terapèutiques per al tractament de la malaltia de Crohn

 • Dra. Mercè Pérez Riba
  Institut de Recerca Oncològica
 • Dr. Angel Messeguer Peypoch
  Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona
Finançament: 180.000 €

Efectes dels antiinflamatoris no esteroidals sobre el curs de la malaltia inflamatòria intestinal. Estudi dels mecanismes de susceptibilitat i desenvolupament d'eines diagnòstiques

 • Dr. Josep Maria Piqué Badia
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • Dr. Raúl Méndez de la Iglesia
  Centre de Regulació Genòmica
 • Dr. Àngel Lanas Arbeloa
  Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Finançament: 358.534 €

Anàlisi genètica del paper de la MAPK p38 en inflamació

 • Dr. Francesc Posas Garriga
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida UPF
 • Dr. Ángel R. Nebreda
  Centro Nacional de Investigacions Oncológicas. Madrid
 • Dr. Manolis Pasparakis
  European Molecular Biology Laboratory. Monterotondo
Finançament: 131.000 €

Perfil d'expressió gènica en la malaltia inflamatòria intestinal

 • Dr. Adolfo Río Fernández
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 • Dr. Antonio Suárez Garcia
  Facultad de Farmacia. Universidad de Granada
 • Dr. German Soriano Pastor
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 296.640 €

Anticossos contra pèptids citrulinats a l'artritis reumatoide de curta evolució: significació diagnòstica i pronòstica

 • Dr. Raimon Sanmarti Sala
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • Dra. Isabel Haro Villar
  Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona
 • Dr. Alejandro Balsa Criado
  Sociedad Española de Reumatologia
Finançament: 244.080 €
Anar al contingut