PROJECTES FINANÇATS:
CÀNCER

cartell MaratóA l'edició 1994 de La Marató de 3Cat, dedicada al càncer, es va distribuir 2.821.752 € entre 60 projectes de recerca biomèdica. Els resultats obtinguts es van fer públics en el I Simposium Fundació La Marató de 3Cat, celebrat l'any 2000.

Bases genètiques de l'agregació familiar en els tumors colorectals

 • Dra. Montserrat Andreu García
  Hospital del Mar
Finançament: 6.010 €

Mecanismes moleculars implicats en el procés de caquèxia associat a un tumor de còlon

 • Dr. Josep M Argilés Huguet
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 30.051 €

Genètica humana: regulació d'oncògens amb àmplia presència en tumors mitjançant factors constitutius moduladors de l'expressió gènica

 • Dra. Montserrat Bach Elías
  Centre d'Investigació i Desenvolupament. CSIC
Finançament: 21.035 €

Inestabilitat genòmica i càncer colorectal

 • Dr. Oriol Bachs Valldeneu
  Unitat d'Investigació Mixta. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 66.111 €

Estudi molecular dels gens BRCA1 i BRCA2 en el càncer de mama i/o ovari hereditari

 • Dra. Montserrat Baiget Bastus
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 120.202 €

Anàlisi de la radiosensibilitat in vitro i in vivo de cèl.lules tumorals humanes de còlon i la seva modulació per citostàtics fase S específics

 • Dr. Josep Balart Serra
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 12.020 €

Paper dels oncògens (p53 retinoblastoma i mdm2) en la transformació maligna i en l'establiment del pronòstic en pacients amb neoplàsies de còlon i recte

 • Dr. Antoni M Ballesta Gimeno
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 24.040 €

Inhibició de la proliferació de cèl.lules derivades de càncer de còlon per inhibidors de la ciclooxigenasa

 • Dr. Ramon Bartrons Bach
  Facultat d'Odontologia Universitat de Barcelona
Finançament: 54.091 €

Diferenciació cel·lular i metàstasi

 • Dr. Jerónimo Blanco Fernández
  Hospital Duran i Reynals
Finançament: 90.152 €

Mecanismes de progressió/invasió del càncer colorectal (molècules d'adhesió degradació de matriu extracel·lular) en relació amb les principals vies genètiques de transformació neoplàsica (mutacions ras/p53 i inestabilitat genètica)

 • Dr. Elias Campo Güerri
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 96.162 €

Inestabilitat genòmica i càncer colorectal

 • Dr. Gabriel Capellà Munar
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 120.202 €

Alteracions de la supressió dels gens d'enzims glicolítics en el càncer de mama

 • Dr. Josep Carreras Barnés
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 12.020 €

Anàlisi genètica i molecular d'homòlegs d'oncògens i gens supressors de tumors en Drosophila

 • Dr. Jordi Casanova Roca
  Centre d'Investigació i Desenvolupament. CSIC
Finançament: 36.061 €

Detecció de cèl·lules neoplàsiques mitjançant determinació del mRNA codificat per a proteïnes específiques de cèl·lules d'origen colònic

 • Dr. Antoni Castells i Garangou
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 57.096 €

Inducció de neoplàsies amb els oncògens PU.1. (factor de transcripció) i hck (tirosina cinasa)

 • Dr. Antonio Celada Cotarelo
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 24.040 €

Angiogènesi en els mecanismes de progessió tumoral del càncer de còlon

 • Dra. M. Cinta Cid Xutglà
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 24.040 €

Estudi molecular del càncer ocular infantil: retinoblastoma

 • Dra. M. Dolors Coll Sandiumenge
  Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 16.828 €

Expressió de gens reguladors de cicle cel·lular durant el procés de mort cel.lular programada

 • Dr. Joan Xavier Comella Carnicé
  Facultat de Medicina. Universitat de Lleida
Finançament: 36.061 €

Alteracions moleculars dels mecanismes de glicosilació tràfic de membrana i proteoglicans en la progressió tumoral del càncer de còlon i mama

 • Dr. Gustavo Egea Guri
  Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona
Finançament: 33.056 €

Patologia molecular dels gens inhibidors de les cinases de les ciclines en el melanoma maligne i recerca de gens de predisposició i progressió tumoral en 9p21

 • Dr. Xavier Estivill Pallejà
  Fundació August Pi i Sunyer
Finançament: 84.142 €

Gens implicats en les metàstasis en el càncer de mama

 • Dra. Àngels Fabra Fres
  Fundació Institut de Recerca Oncològica
Finançament: 102.172 €

Anàlisi de l'expressió dels subtipus de receptors de bombesina en el càncer colorectal

 • Dr. Antonio Farré Viladrich
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 30.051 €

Clonatge i expressió del receptor del plasminogen: caracterització funcional de la seva acció en la disseminació tumoral

 • Dr. Jordi Félez Brugués
  Hospital Duran i Reynals
Finançament: 48.081 €

Estudi de les alteracions de gens reguladors del cicle cel·lular (Ciclina D1 RBp p16 p21 p53 i bcl-2) en carcinomes mamaris: significat biològic i utilitat clinicoterapèutica

 • Dr. Pedro Luis Fernández Ruiz
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 21.035 €

Expressió gènica a la capa germinal (granular) externa del cervell com a model de regulació de supervivència cel·lular i apoptosi en síndromes neoproliferatives

 • Dr. Isidro Ferrer Abizanda
  Unitat Docent Bellvitge. Universitat de Barcelona
Finançament: 85.945 €

Estratègies de teràpia gènica amb vectors vírics utilitzant com a model el càncer de pàncrees exocrí humà

 • Dra. Cristina Fillat Fonts
  Fundació August Pi i Sunyer
Finançament: 48.081 €

Estudi de factors de pronòstic clínics i biològics en el carcinoma infiltrant de bufeta localitzat tractat amb quimioteràpia neoadjuvant i radioteràpia o cistectomia

 • Dr. José Ramón Germá Lluch
  Hospital Duran i Reynals
Finançament: 30.051 €

Estratègies de teràpia gènica amb vectors vírics utilitzant com a model el càncer de pàncrees exocrí humà

 • Dra. Anna M Gómez-Foix
  Facultat de Química. Universitat de Barcelona
Finançament: 12.020 €

Estudi de tractament de randomització amb interleucina-2 en pacients amb limfoma fol·licular o del mantell que es van sotmetre a transplantament de medul·la òssia o precursors perifèrics depurats

 • Dr. Alberto Grañena Batista
  Ciutat Sanitària de Bellvitge
Finançament: 72.121 €

Construcció de genoteques de cDNA de CD44 de carcinomes ductals de mama per a la caracterització de la composició exònica de les isoformes CD44 expressades en les fases in situ infiltrant i ganglionar metastàtica d'aquests tumors

 • Dr. Marc Isamat Riviere
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 18.030 €

Mutacions dels gens NF1 i NF2 en tumors neurològics i neurofibromatosi familiar

 • Dra. Conxita Lázaro García
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 30.051 €

Mecanismes moleculars de carcinogènesi en els provadors i familiars amb alt risc de neoplàsies endocrines: síndromes men-1, men-2 i tumors tiroïdals

 • Dr. Alberto de Leiva Hidalgo
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 60.101 €

Determinació d'alteracions genètiques del cromosoma 17 amb la tècnica de FISH en el carcinoma de mama

 • Dra. Belen Lloveras Rubio
  Ciutat Sanitària de Bellvitge
Finançament: 39.066 €

Bases genètiques de l'agregació familiar en els tumors colorectals

 • Dr. Fèlix Lluís Casajuana
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 120.202 €

Estratègies de teràpia gènica amb vectors vírics utilitzant com a model el càncer de pàncrees exocrí humà

 • Dra. Adela Mazo Sánchez
  Facultat de Química. Universitat de Barcelona
Finançament: 12.020 €

Identificació de gens implicats en la transformació neoplàstica del càncer renal

 • Dra. Anna Meseguer Navarro
  Hospital Materno-infantil de la Vall d'Hebron
Finançament: 36.061 €

Funció de la proteïna p53 en la inhibició de la transcripció

 • Dr. Cristóbal Mezquita Pla
  Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona
Finançament: 48.081 €

Inestabilitat genòmica i càncer colorectal

 • Dra. Rosa Miró Ametller
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 36.061 €

Oncògens supressors (p53 retinoblastoma) mdm2 i HER-2/neu en la transformació maligna i pronòstic de les neoplàsies mamàries: relació amb factors associats a la quimioresistència (topoisomerasa II GST i glicoproteïna P

 • Dr. Rafael Molina Porto
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 24.040 €

Bases genètiques de l'agregació familiar en els tumors colorectals

 • Dra. Josefina Mora Brugués
  Institut de Recerca. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 30.051 €

Estudi del tractament de randomització amb interleucina-2 en pacients amb limfoma fol·licular o del mantell que es van sotmetre a transplantament de medul·la òssia o precursors perifèrics depurats

 • Dr. Víctor Moreno Aguado
  Hospital Duran i Reynals
Finançament: 107.581 €

Expressió de molècules relacionades amb la invasió en el càncer de mama: estudi en carcinomes intraductals i microinfiltrants humans en línies transfectants procedents de cultiu i en animals d'experimentació

 • Dr. Abelardo Moreno Carazo
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 93.157 €

Expressió de factors de creixement mitogènics i inhibidors en relació amb les mutacions dels gens supressors BRCA1 i BRCA2 en el càncer de mama

 • Dr. Ángel Navarro Moreno Miguel
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 30.051 €

Bases genètiques de l'agregació familiar en els tumors colorectals

 • Dr. Antoni Obrador Adrover
  Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca
Finançament: 12.020 €

Estructura nucleoproteica de la regió promotora i control de l'expressió del gen hMSH2

 • Dr. Rafael Oliva Virgili
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 24.040 €

Diferenciació cel·lular i metàstasi

 • Dra. Rosanna Paciucci
  Institut Municipal d'Assistència Sanitària
Finançament: 21.035 €

Estudi molecular de l'expressió diferencial de transportadors de nucleòsids en cèl·lules normals i transformades. Base per al diagnòstic precoç del carcinoma hepatocel·lular i per al futur disseny de fàrmacs antitumorals

 • Dr. Marçal Pastor Anglada
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 36.061 €

Inestabilitat genòmica i càncer colorectal

 • Dr. Miguel A. Peinado Morales
  Hospital Duran i Reynals
Finançament: 96.162 €

Implicació del TGF-ALPHA i EGF-R en la progressió tumoral de carcinomes de còlon humà

 • Dr. Ricardo Pérez Tomás
  Facultat d'Odontologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 18.030 €

Patogènesi i progressió del càncer d'ovari: inestabilitat de microsatèl·lits i alteracions moleculars del cromosoma 17q (pèrdues al·lèliques i expressió del gen nm23)

 • Dr. Jaime Prat Díaz de Losada
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 60.101 €

Anàlisi molecular i cel·lular de gens implicats en el desenvolupament del càncer de còlon utilitzant models in vitro i in vivo

 • Dr. Francisco J. Real Arribas
  Institut Municipal d'Assistència Sanitària
Finançament: 90.152 €

Mutacions en els gens supressors BRCA1 i BRCA2 en el càncer de mama familiar i esporàdic

 • Dra. Francisca Rivera Fillat
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 18.030 €

Aïllament i caracterització genètica i funcional de les ciclines en neoblastes (cèl·lules soca totipotents)

 • Dr. Emili Saló Boix
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 12.020 €

BRCA1 i familiaritat en el càncer de mama de les dones joves. Un estudi internacional d'epidemiologia genètica

 • Dra. Sílvia de Sanjosé Llongueras
  Hospital Duran i Reynals
Finançament: 34.859 €

Inhibició de l'apoptosi metastàsica en el càncer de mama

 • Dra. Àngels Sierra Jiménez
  Hospital Duran i Reynals
Finançament: 108.182 €

Detecció del gen GSTM1 i risc del càncer de còlon sobreexpressió genètica de la família GST en cèl·lules tumorals

 • Dr. Manuel Trias Folch
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 24.040 €

Alteracions moleculars dels mecanismes de glicosilació tràfic de membrana i proteoglicans en la progressió tumoral del càncer de còlon i de mama

 • Dr. Senén Vilaró Coma
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 27.046 €

Implicació de les oncoproteïnes ETS en la transformació neoplàstica mamària

 • Dr. Francesc Villarroya Gombau
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 10.217 €

Detecció mitjançant PCR de la malaltia mínima residual en càncer de mama. Pronòstic significat

 • Dra. Núria Viñolas Segarra
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 24.040 €

Acció reguladora de l'oncògen mdm-2 sobre l'antioncògen p53. Implicació de c-myc en aquesta regulació

 • Dr. Jordi Vives Puiggros
  Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 108.182 €
Anar al contingut