LES PROTAGONISTES

Raquel "Les de l'hoquei"
Lorena Sánchez - Les de l'hoquei
Flor Vilamayor - Les de l'hoquei
Gina Camps - Les de l'hoquei
Emma Ricou - Les de l'hoquei
Berta Figuera - Les de l'hoquei