"Latituds" vol donar visibilitat als que impulsen solucions per a la pobresa, les injustícies, les guerres i la sostenibilitat. Cada capítol tracta sobre un tema concret, amb protagonistes de projectes concrets sobre el terreny que expliquen quins problemes tenen i què fan per superar-los. Especialistes de prestigi complementen la visió global del problema i de les possibles solucions.

"Latituds" vol fomentar la reflexió i el debat sobre activitats que poden millorar la societat i el món, mostrant processos de desenvolupament, de comunitats concretes. El programa segueix amb especial atenció els projectes de les ONG i de les entitats socials.

Equip
Direcció
Jordi Vilardell
Producció
Joan Pavón

Anar al contingut