Des de fa nou anys, La setmana de TV3 aporta en cada edició continguts per incentivar el coneixement i la reflexió sobre un tema d'ampli abast i d'interès social. Al llarg de set dies, els programes dels canals de Televisió de Catalunya, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i els portals d'internet, s'aboquen a tractar el tema de La setmana des de diversos angles i formats. Com a acció divulgativa i de sensibilització adreçada a tota la ciutadania, La setmana de TV3 ja és, sens dubte, una cita molt consolidada.

L'edició d'aquest any, a diferència de les anteriors, posa l'accent en un tema que té una presència constant en el panorama informatiu des de fa mesos: la situació econòmica adversa, desencadenada per una crisi financera d'abast mundial i agreujada, en el nostre entorn més immediat, per la frenada d'alguns sectors de forta activitat durant els últims anys, com l'immobiliari. Aquesta situació, que té múltiples efectes en la vida de les persones, de les famílies, de les empreses i de la societat en general, és la primera preocupació dels ciutadans en aquests moments. La setmana de TV3 té el propòsit d'encarar-la, en clau de superació col·lectiva i en clau, sobretot, de futur.

Com ens administrem, les persones? Com consumim, les famílies? Quines càrregues d'endeutament són raonables? Com podem adaptar-nos millor als recursos disponibles? Com han de ser les empreses i els professionals del futur? Quines noves activitats productives podem emprendre? Quin model de creixement volem tenir? I, mentrestant, què podem fer per protegir els col·lectius socials més vulnerables davant d'aquest canvi econòmic? La setmana de TV3 vol abordar totes aquestes preguntes, posar a l'abast dels ciutadans idees i eines d'ajuda, i promoure valors de referència i superació com la cultura de l'esforç, la responsabilitat col·lectiva i la innovació.

La setmana de TV3 té lloc aquest any de l'11 al 17 de maig, i compta amb l'assessorament i el suport dels departaments de la Generalitat següents:

-Conselleria d'Economia i Finances
-Conselleria de Treball
-Conselleria d'Innovació, Universitats i Empresa
-Conselleria d'Acció Social i Ciutadania
-Conselleria de Medi Ambient i Habitatge
-Conselleria de Governació i Administracions Públiques
Anar al contingut