La guanyadora del concurs #JoTambéSócHeavyTendre és pukkelpopdoll. Felicitats!

 

BASES DEL CONCURS "HEAVYS TENDRES"

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA) organitza un concurs que premiarà els seguidors de la sèrie animada "Heavys tendres" que pengin fotografies de la seva època heavy (o de qualsevol altra tribu urbana dels anys 80) a la xarxa social que el programa té a Instagram.

Requisits i mecànica

Per participar en el concurs, caldrà que la persona sigui usuària de la xarxa social Instagram i pengi una fotografia em què es llegeixi el títol del programa amb l'etiqueta #JoTambéSócHeavyTendre.

Les fotografies enviades es publicaran al portal de la CCMA, on cada setmana hi apareixerà una notícia amb el recull de les fotos més destacades, i també es podran mostrar durant el Facebook live i l'Instagram live, que es faran setmanalment. Per tant, el participant autoritza la CCMA a aquesta publicació i difusió. En el cas que a la fotografia hi apareguin terceres persones, s'haurà de comptar amb la seva autorització, i en el cas de menors, amb l'autorització dels pares o representants legals.

D'entre totes les participacions, se sortejarà un premi consistent en un dibuix fet per Juanjo Sáez, autor de la sèrie.

L'elecció del guanyador es farà escollint, de manera totalment aleatòria, una fotografia d'entre totes les que participin en el concurs.

Un responsable del programa es posarà en contacte amb el guanyador –via missatgeria privada, a través de la xarxa social Instagram– per poder-li fer el lliurament i del premi i per formalitzar-ne l'acceptació.

Dates de participació

Del 19 de febrer al 25 de març de 2018

Premis i premiats

El premi consistirà en un dibuix fet per Juanjo Sáez, amb les següents característiques: serà una versió de la fotografia guanyadora a l'estil "Heavys tendres".

El premi objecte d'aquest concurs queda subjecte a les obligacions i retencions fiscals legalment establertes, i per participar en el concur s'haurà de ser major d'edat.

El nom del guanyador es publicarà al perfil d'Instagram del programa "Heavys tendres" i al lloc web del programa.

 

Àmbit territorial

Podran participar en aquesta acció totes les persones residents al territori nacional.

 

Informació fiscal

Informem que l'obtenció del premi concedit quedarà subjecte a les pertinents obligacions fiscals, de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial per al guanyador, que quedarà sotmès a tributació pel seu IRPF (en el cas de persones físiques).

 

Acceptació de les bases:

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part del concursant comportarà la seva exclusió.

 

Tractament de les dades:

La CCMA únicament tindrà accés a les dades dels guanyadors de l'acció de participació, ja que els participants seran usuaris de les xarxes socials. La CCMA informa que les seves dades s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquesta acció de participació i lliurar el premi objecte del concurs. Trobareu la informació específica en la nostra Política de protecció de dades.

 

Condicions generals de participació:

https://www.ccma.cat/avislegal/participacio/

 

Política de protecció de dades:

https://www.ccma.cat/avislegal/proteccio-de-dades/

 

 

Anar al contingut