Direcció i presentació:
Lluís Cervelló

Redacció:

Cristina Busquets

Producció:
Maria Colomer