RELACIONAT
Cristina Genebat simula un infart en directe