RELACIONAT
El 22 d'octubre es van manifestar per primera vegada, moltes d'elles sense mostrar el rostre