RELACIONAT
Els va salvar la unió i la solidaritat. "No perquè fóssim bons i solidaris naturalment", com diu Adolfo Strauch, "sinó perquè calia ser solidari per poder sobreviure"