RELACIONAT
Aquesta imatge reprodueix el record més traumàtic de l'Asunción