RELACIONAT
Manel Alías explica com va entrar a Mariúpol, una ciutat devastada després de setmanes de setge rus