RELACIONAT
L'encèfal regula tot tipus de funcions i respostes