RELACIONAT
Anna Mendieta, veterinària, al "Tot es mou"