RELACIONAT
Els protagonistes del primer capítol de "Tabús" davant de la casa empordanesa on conviuen una setmana