Andorra la Vella

La Cambra de Comerç andorrana alerta del retrocés del comerç minorista i el sector hoteler

Els sectors del comerç minorista i hoteler andorrans són els que han registrat un comportament més desfavorable durant el primer semestre de l'any, segons un informe de la Cambra de Comerç d'Andorra. Durant els primers sis mesos del 2003, el comerç minorista ha viscut un empitjorament de la seva activitat fins al punt que ha presentat els resultats més negatius des de la primera enquesta de conjuntura que es va fer l'any 97.
Aquest resultat negatiu s'ha reflectit especialment en el descens del volum de vendes i les previsions del sector per a l'últim semestre de l'any continuen sent negatives. La falta d'aparcaments, la debilitat de la demanda i l'augment de la competència, són els principals obstacles per a la millorar del sector. El sector hoteler, de la seva banda, també han notat un descens de la seva activitat econòmica. Tots els municipis d'Andorra han sofert una baixada en l'ocupació hotelera, la més important dels últims anys. En aquest cas, els professionals opinen que l'augment de places hoteleres, la insuficiència d'infraestructures viàries i la falta d'incentius turístics són les causes d'aquests mal resultats. El president de la Cambra de Comerç, Ramon Cierco, ha demanat que es replantegi la imatge turística d'Andorra perquè "l'augment de la competitivitat d'altres destins turístics ha fet perdre atractiu turístic". L'activitat del sector industrial també ha sofert un fre durant els primers sis mesos de l'any. Malgrat que el nivell de producció ha crescut, la demanda s'ha estancat. En aquest cas, els preus s'han moderat respecte l'any passat. El sector de la construcció ha estat l'única excepció a la desacceleració que han sofert la resta de sectors econòmics, sobretot per l'augment de la demanda. En aquest cas, els tipus d'interès baixos han incentivat la construcció d'habitatges, a pesar de l'augment de preus, que es preveu que continuïn a l'alça.