DIRECCIÓ
Sergi Mingote, alpinista i aventurer

REALITZACIÓ
Narcís Noguera
Albert Barceló

PRODUCCIÓ
Lluís Palahí
Neus Marí

CÀMERA
Albert Barceló

GUIÓ
Mariona Casas

Una producció de TVC i UTÒPIC
Anar al contingut