Anar a la navegació principal
Imatge Malalties Respiratòries
Imatge Malalties Respiratòries
El blog d'activitats

Les malalties respiratòries centraran La Marató 2024

La 33a edició de La Marató de 3Cat serà el diumenge 15 de desembre i es dedicarà a unes patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per factors ambientals, com la contaminació, i socials, com l'increment de l'esperança de vida.    

Les malalties respiratòries són les que afecten els pulmons, les vies aèries i el conjunt d'òrgans i teixits necessaris per a la respiració, la funció de la qual és el subministrament de l'oxigen, necessari per al metabolisme cel·lular i l'eliminació del diòxid de carboni resultant d'aquest metabolisme.

Segons la comunitat científica, la pol·lució, les partícules contaminants atmosfèriques i el tabac estan entre les principals causes que provoquen aquestes patologies, però també n'hi ha de causa infecciosa (bacteris, virus, fongs), immunitària i amb component genètic. Poden afectar tothom, i es donen en totes les edats de la vida, amb una alta incidència en la infància i en la gent gran. Al món són una important causa de mort en infants de menys de cinc anys.

350 malalties respiratòries reconegudes  

La classificació internacional de malalties assenyala oficialment unes 350 malalties respiratòries, 71 de les quals són molt freqüents, com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), l'asma i les al·lèrgies respiratòries, els trastorns respiratoris del son i les infeccions respiratòries. No tan prevalents però de gran impacte per la seva gravetat, són la fibrosi pulmonar, el càncer de pulmó i  la tuberculosi. A Catalunya, a més de les malalties cròniques de l'aparell respiratori més freqüents (MPOC, asma i apnees del son), que limiten greument les activitats de la vida diària, hi ha un altre grup d'aquestes patologies, com ara les malalties intersticials pulmonars, la hipertensió arterial pulmonar, les bronquièctasis, la fibrosi quística i el dèficit d'alfa-1-antitripsina, que afecten més de 200.000 persones -individus joves i de mitjana edat- i en redueixen molt l'esperança de vida.   
 

Dos milions de persones afectades a Catalunya  

Segons dades del Departament de Salut, les malalties respiratòries tenen una prevalença a Catalunya de dos milions persones. Pel que fa a la seva mortalitat, aquestes malalties representen la tercera causa de mort a Catalunya (després del càncer i les malalties cardiovasculars), amb 10.000 defuncions el 2022: 27 al dia, una cada hora, el 23% de les morts totals. A més, representen el 10% dels ingressos hospitalaris, el 6% dels motius de consulta als centres d'atenció primària, el 25% de les visites pediàtriques i la pèrdua d'11 anys de vida per cada mort prematura provocada per una malaltia respiratòria (els anys que deixa de viure una persona, segons la mitjana d'anys que viu la població), i són una de les causes més importants en la disminució de la qualitat de vida de les persones.  

El conjunt de les patologies respiratòries experimenten un creixement continu en prevalença i incidència arreu del món, degut a factors com la contaminació ambiental (la qualitat de l'aire), el tabac, l'obesitat, els canvis en la resposta immunitària lligats als hàbits higiènics i a la microbiota, i a determinades exposicions a agents irritants laborals.   
 

Increment del coneixement sobre la prevenció i els hàbits de vida saludable   

La campanya de sensibilització i divulgació prèvia al programa La Marató permetrà acostar la salut respiratòria al conjunt de la ciutadania i, sobretot, s'incidirà en el jovent, a través dels milers de sessions divulgatives que es fan als centres educatius d'arreu del territori. Per això, s'impulsarà el coneixement del conjunt d'aquestes patologies sobre aspectes com ara les conseqüències de la contaminació, el canvi climàtic i la promoció d'hàbits de vida saludable.    

Respirem partícules i gasos contaminants que estan incorporats en l'aire que ens empassem durant les 20 respiracions que fem cada minut al llarg de la nostra vida. En aquest sentit, cal saber que respirem 10 litres d'aire per minut, 600 litres per hora o 14.400 litres d'aire cada dia. Això fa els pulmons especialment sensibles als canvis ambientals que són causa de malalties respiratòries. Per tant, es fa imprescindible la conscienciació social sobre la necessitat de prevenir-les al màxim per intentar frenar la tendència a l'alça de la prevalença, la incidència i la mortalitat que representen.   


Potenciar la recerca gràcies a les donacions a La Marató  

Catalunya és capdavantera mundial en recerca pneumològica. La investigació en aquest àmbit de la salut té el repte d'aconseguir els mecanismes adients per ampliar el  seu coneixement i reduir la incidència i la mortalitat del conjunt de les malalties respiratòries en la societat. Per això, a través del finançament de La Marató es podrà millorar la prevenció, el diagnòsticprecoç, el tractament adequat i la rehabilitació. La incorporació de la telemedicina i la telemonitorització en el seguiment dels pacients; trobar nous biomarcadors i dianes terapèutiques; el desenvolupament d'anticossos monoclonals per al tractament de les al·lèrgies respiratòries o el càncer de pulmó;  l'increment de la innovació tecnològica i la implementació de cribratges preventius en aquest àmbit són algunes de les àrees de la recerca que se'n veuran beneficiades.   

Anar al contingut