"Catalans al món" dóna les opinions particulars de persones anònimes d'origen i/o ascendència catalana establertes en un país estranger.

El format és l'entrevista de caràcter intimista i anecdòtic. Es busca la vivència personal i les històries concretes, així com donar consells o recomanacions des del punt de vista social, econòmic o turístic del país.

Busca reforçar els vincles d'unió entre les diferents comunitats catalanes residents en altres països.

Així com incitar l'interès de l'espectador, tant el que ens veu des de Catalunya com des de l'estranger, a acostar-se a determinats aspectes i valors que identifiquen un país.

Cada capítol de "Catalans al món" és una breu entrevista a un personatge anònim emmarcat en un país estranger. No interessa tant l'ofici de l'entrevistat, com la seva visió personal i les seves anècdotes que giren al voltant del trasllat, l'adaptació, la barreja de cultures, la transmissió de la llengua catalana, etc.